Турич Валнрій Володимирович / Турич В. В. / Turych V.
Турич Валнрій Володимирович / Турич В. В. / Turych V.
Вінницький національний аграрний університет, доцент кафедри "Машин та обладнання
Verified email at vsau.vin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Качество поверхности деталей, обработанных даформирующим протягиванием с наложением ультразвука
ВК Асташев, ВВ Турич
Повышение эффективности протгивания. Рига: РПИ, 131-136, 1986
41986
Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound
V Тurych, N Veselovska, V Rutkevych, S Shargorodsky
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 60-68, 2017
32017
Контактна взаємодія інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком
ВВ Турич, ВС Руткевич
Промислова гідравліка і пневматика, 71-76, 2016
22016
Вінницький Національний Аграрний Університет
РВ Чубик, ІА Зозуляк, РБ Мокрицький, ОВ Зозуляк
22013
Шляхи інтенсифікації процесу теплової стерилізації консервів на основі його аналізу
ОВ Цуркан, АЮ Гурич, БМ Пентюк, ВО Кузь
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2014
12014
Обґрунтування технологічної та конструктивної схеми автоклава з аеродинамічним інтенсифікатором
ОВ Цуркан, АЮ Гурич, ЮА Полєвода
Наукові праці ОНАХТ 2 (46), 2014
12014
Збірна прошивка (Пат. на корисну модель 101965)
ВВ Турич, ВС Руткевич
Пат. 101965 UA, МПК B23D 43/02.-№ u 2015 03350; заявл. 10.04. 2015; опубл …, 2020
2020
Спосіб визначення довжини фактичного контакту інструмента з зразком при волочінні і роздачі (Пат. на корисну модель 89283)
ВВ Турич, ВС Руткевич
Пат. 89283 UA, МПК G01N 3/56.-№ u 2013 14310; заявл. 09.12. 2013; опубл. 10 …, 2020
2020
Матеріалознавство і ТКМ (частина 1). Методичні вказівки по вивченю та виконанню практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі …
НР Веселовська, ВВ Турич, ВС Руткевич
2020
Збірна деформуюча прошивка для обробки отворів з накладенням поздовжніх ультразвукових коливань (Пат. 89285)
ВВ Турич, ВС Руткевич
Пат. 89285 UA, МПК B23D 43/00.-№ u 2013 14313; заявл. 09.12. 2013; опубл …, 2020
2020
Матеріалознавство і технологія конструкційних. 1 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 133 «Галузеве …
НР Веселовська, ВВ Турич, ВС Руткевич
2018
1. Вступ
ВВ Турич, ВС Руткевич, НМ Гончарук, ГМ Огороднiчук
2018
Investigation of the process of smoothing with ultrasound
V Тurych, V Rutkevych, N Goncharuk, G Ogorodnichuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 22-33, 2018
2018
Площа контакту інструмента з деталлю при ультразвуковому вигладжуванні з попереднім зазором
ВВ Турич, ВС Руткевич, ВЮ Янішевский
Промислова гідравліка і пневматика, 52-57, 2017
2017
Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором
ВВ Турич, ВС Руткевич
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 104-107, 2017
2017
Радіальна деформація деталі в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором
ВВ Турич, ВС Руткевич
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 119-122, 2017
2017
Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком
НР Веселовська, ВВ Турич, ВС Руткевич
Вібрації в техніці та технологіях, 51-58, 2017
2017
Исследование процесса выдавливания резьбы с применением ультразвука
N Veselovska, V Rutkevych, S Shargorodsky
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (1 (90)), 2017
2017
Матеріалознавство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямків підготовки 6.050503–Машинобудування, 6.100202–Процеси, машини та обладнання …
ВВ Турич, ВС Руткевич
2016
Технологія конструкційних матеріалів. Методичні вказівки до виконання лаборатоних робіт студентами напрямків підготовки 7.100102 «Механізація сільського господарства», 7 …
ВВ Турич, ВС Руткевич
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20