Турич Валнрій Володимирович / Турич В. В. / Turych V.
Турич Валнрій Володимирович / Турич В. В. / Turych V.
Вінницький національний аграрний університет, доцент кафедри "Машин та обладнання
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Качество поверхности деталей, обработанных даформирующим протягиванием с наложением ультразвука
ВК Асташев, ВВ Турич
Повышение эффективности протгивания. Рига: РПИ, 131-136, 1986
71986
Вінницький Національний Аграрний Університет
ЯП Іщенко, ЯО Яковенчук, ВА Шуляк
Особливості обліку витрат інноваційної діяльності. URL: http://intkonf. org …, 2016
42016
Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком
НР Веселовська, ВВ Турич, ВС Руткевич
Вібрації в техніці та технологіях, 51-58, 2017
32017
Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound
V Тurych, N Veselovska, V Rutkevych, S Shargorodsky
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 60-68, 2017
22017
Контактна взаємодія інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком
ВВ Турич, ВС Руткевич
Промислова гідравліка і пневматика, 71-76, 2016
22016
Обґрунтування технологічної та конструктивної схеми автоклава з аеродинамічним інтенсифікатором
ОВ Цуркан, АЮ Гурич, ЮА Полєвода
Наукові праці ОНАХТ 2 (46), 2014
22014
Пристрій для вимірювання параметрів ультразвукових коливань (Пат. на корисну модель 101967)
ВВ Турич, ВС Руткевич
Пат. 101967 UA, МПК G01H 1/08.-№ u 2015 03354; заявл. 10.04. 2015; опубл …, 2020
12020
Шляхи інтенсифікації процесу теплової стерилізації консервів на основі його аналізу
ОВ Цуркан, АЮ Гурич, БМ Пентюк, ВО Кузь
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2014
12014
Спосіб протягування глибоких отворів (Пат. на корисну модель 101968)
ВВ Турич, ВС Руткевич
Пат. 101968 UA, МПК B23D 43/00, B23D 37/00.-№ u 2015 03355; заявл.: 10.04 …, 2020
2020
Спосіб визначення довжини фактичного контакту інструмента з зразком при волочінні і роздачі (Пат. на корисну модель 89283)
ВВ Турич, ВС Руткевич
Пат. 89283 UA, МПК G01N 3/56.-№ u 2013 14310; заявл. 09.12. 2013; опубл. 10 …, 2020
2020
Матеріалознавство і ТКМ. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт (частина 2), для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 13 …
НР Веселовська, ВВ Турич, ВС Руткевич
2020
Матеріалознавство і ТКМ (частина 1). Методичні вказівки по вивченю та виконанню практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі …
НР Веселовська, ВВ Турич, ВС Руткевич
2020
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузь знань 13 «Механічна інженерія» у вищих …
НР Веселовська, ВВ Турич, ВС Руткевич
2018
1. Вступ
ВВ Турич, ВС Руткевич, НМ Гончарук, ГМ Огороднiчук
2018
Investigation of the process of smoothing with ultrasound
V Тurych, V Rutkevych, N Goncharuk, G Ogorodnichuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 22-33, 2018
2018
Площа контакту інструмента з деталлю при ультразвуковому вигладжуванні з попереднім зазором
ВВ Турич, ВС Руткевич, ВЮ Янішевский
Промислова гідравліка і пневматика, 52-57, 2017
2017
Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором
ВВ Турич, ВС Руткевич
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 104-107, 2017
2017
Радіальна деформація деталі в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором
ВВ Турич, ВС Руткевич
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 119-122, 2017
2017
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАВЛИВАНИЯ РЕЗЬБЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА
N Veselovska, V Rutkevych, S Shargorodsky
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (1 (90)), 2017
2017
Автоклавна установка з аеродинамічним теплогенеруючим рециркуляційним інтенсифікатором
АЮ Гурич, ТЮ Бабич, ІВ Коц
Материали за XII международна научна практична конференция" Динамиката на …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20