Володимир Юрійович Філіппов
Володимир Юрійович Філіппов
ОНПУ ІБЕІТ, к.е.н., доц. кафедри менеджменту
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Порівняльний аналіз розвитку бізнес-інкубаторів в Україні та в світі
ВЮ Філіппов
Економічний аналіз 1 (8), 209-212, 2011
17*2011
Місце і роль венчурного капіталу в інноваційному процесі
ОВ Станіславик, ВЮ Філіппов
Труды Одесского политехнического университета, 236-242, 2010
12*2010
Проблеми та шляхи удосконалення функціонування міського пасажирського транспорту
ІО Башинська, ВЮ Філіппов
Економіка. Фінанси. Право., 35-37, 2017
8*2017
Smart Solutions: Protection NFC Cards with Shielding Plates
I Bashynska, V Filippov, N Novak
International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) 11 (9 …, 2018
72018
Використання заробітної плати в якості інструменту мотивації управлінського персоналу
ВЮ Філіппов, СА Кучинський
Економіка: реалії часу, 99-103, 2015
52015
Шляхи розвитку торговельних підприємств
ВЮ Філіппов, АМ Нестеренко
Економіка: реалії часу, 203-207, 2014
32014
Напрями покращення фінансового стану банківських установ
ВЮ Філіппов, НО Дишкант, ЄО Скоморохов
Український журнал прикладної економіки 1 (4), 129-138, 2016
22016
Особливості розробки напрямків підвищення ефективності діяльності банківських установ
ВЮ Філіппов, ЮВ Непомняща
Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. ["Обліково-аналітичне …, 2014
2*2014
Формування віртуального бізнес-інкубатору: завдання, умови та механізми
ВЮ Філіппов
Одеса, Вид-во «ВМВ», 2014
22014
Сценарний підхід до формування віртуального бізнес-інкубатору та оцінювання його ефективності
ВЮ Філіппов
Економіка: реалії часу, 121-125, 2014
22014
Virtual business-incubator as a component of small buisiness’ informational support
ВЮ Філіппов, КВ Ковтунентко
Ekonomiczne nauki panstwowy zarzad, 82-86, 2013
2*2013
Формування віртуального бізнес-інкубатора як альтернативний метод інкубування малого бізнесу
ВЮ Філіппов
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика, 501-506, 2012
12012
Парадигма сталого розвитку: генезис, передумови та витоки
ВЮ Філіппов
Економічні інновації, 171-179, 2019
2019
Assessment of the Effectiveness of the Strategic Management System of Investment Activities of Companies
O Potyshniak, L Dobuliak, V Filippov, Y Malakhovskyi, O Lozova
Academy of Strategic Management Journal, 2019
2019
Особливості розвитку підприємництва у країні, що обрала шлях сталого розвитку (на прикладі Одеського регіону)
VY Filippov
Bulletin of Sumy National Agrarian University, 138-141, 2018
2018
Особливості розвитку малого та середнього підприємництва в Одеському регіоні
ВЮ Філіппов
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [“Стан та перспективи розвитку …, 2018
2018
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ВЮ Філіппов
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 36-39, 2018
2018
Нормативно-правові аспекти регулювання системи міського пасажирського транспорту
ВЮ Філіппов
Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні тенденції в економіці та …, 2018
2018
Сучасні тенденції розвитку підприємництва як соціально-економічного явища в Україні
ВЮ Філіппов
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Підприємництво і торгівля: тенденції …, 2018
2018
Змістовність процесу бізнес-акселерації та його роль для підприємництва як соціально-економічного явища
ВЮ Філіппов
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Сучасні напрямки розвитку ринкової …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20