Подписаться
Родіна Наталія Володимирівна Родина  Наталия Владимировна  Rodina Natalia
Родіна Наталія Володимирівна Родина Наталия Владимировна Rodina Natalia
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Подтвержден адрес электронной почты в домене onu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія копінг-поведінки: системне моделювання: монографія
НВ Родіна
Одеса: Видавець Букаєв ВВ, 2011
412011
К проблеме соотношения понятий «копинг-стратегии» и «защитные механизмы». Психодинамический подход
НВ Родина
Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки 1, 98-104, 2006
322006
Психологія копінг-поведінки: системне моделювання: дис.… докт. психол. наук: 19.00. 01/Родіна Наталія Вікторівна; Київський нац. ун-т імені ТГ Шевченка
НВ Родіна
К, 2013
232013
Особистісні характеристики як ресурси долаючої поведінки. Огляд деяких сучасних теорій копінгу
НВ Родіна
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2010
182010
Дослідження копінг-поведінки: Тенденції та перспективи
АБ Коваленко, НВ Родіна
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2011
162011
Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров’я: навч.-метод. посіб. для студ
НВ Родіна
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Донецьк: Східний видавничий дім, 2015
152015
Роль проактивного копінгу в подоланні особистістю життєвої кризи
НВ Родіна, БВ Бірон
Вісник Одеського національного університету. Психологія 16 (7), 2011
122011
Особистісний потенціал в опануванні важких життєвих ситуацій: проактивна взаємодія із середовищем
АБ Коваленко, НВ Родіна, АБ Коваленко, НВ Родина
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2009
122009
Особистісний потенціал в опануванні важких життєвих ситуацій: проактивна взаємодія із середовищем
АБ Коваленко, НВ Родіна, АБ Коваленко, НВ Родина
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2009
122009
Особенности гендерной идентичности личности в преодолении стресса
НВ Родина
PEM: Psychology. Educology. Medicine, 313-327, 2015
112015
Розвиток копінгу протягом життєвого шляху особистості
НВ Родіна
Вісник Одеського національного університету. Психологія 19 (1 (31)), 2014
102014
Розвиток копінгу протягом життєвого шляху особистості
НВ Родіна
Вісник Одеського національного університету. Психологія 19 (1 (31)), 2014
102014
Ієрархічна модель структури копінг-поведінки
НВ Родіна
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки 1, 120-129, 2011
92011
Проективна експрес-методика, що заснована на стимульному матеріалі тесту Вартегга. Застосування у вивченні копінгу
НВ Родіна
Збірник наукових праць Інституту психології ім. ГС Костюка. Проблеми …, 2010
92010
Статево-рольова ідентичність особистості та особливості подолання стресу в ситуаціях загрози самоактуалізації
НВ Родіна, НВ Родина
82015
Психологія копінг-поведінки: системне моделювання
НВ Родіна, НВ Родина
82013
Психологія копінг-поведінки: системне моделювання: дис д-ра психол. наук: 19.00. 01
НВ Родіна
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка 504, 2013
82013
Developing a stress reaction inventory for eye care workers
IV Tsekhmister, IV Daniliuk, NV Rodina, BV Biron, NS Semeniuk
Journal of Ophthalmology (Ukraine) 1 (486), 39-45, 2019
62019
Опитувальник WOCQ в адаптації СІ Хаїрової. Психометричний аналіз і альтернативна факторна модель
НВ Родіна
Актуальні проблеми психології 12 (10), 340-350, 2010
62010
Глубинно-психологические детерминанты копинг-поведения менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях
НВ Родина
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2006
62006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20