Follow
Марина Вячеславівна Джафарова
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням
МВ Джафарова
Харків, 2008
412008
Щодо питання розуміння адміністративного провадження як частини адміністративного процесу
МВ Джафарова
Молодий вчений.-2016.-№ 12 (39).-С. 571-574, 2016
152016
Представництво в адміністративному судочинстві України
МВ Джафарова
Форум права, 115-120, 2010
152010
Визначення адміністративного процесу: проблемні питання правової доктрини
МВ Джафарова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
122015
Суб’єкт владних повноважень: теоретичні та прикладні проблеми визначення
МВ Джафарова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2017
112017
Адміністративний процес України: монографія
ОМ Бандурка
Харків: ХНУВС-Майдан, 2019.-422 с., 2019
102019
Зміст та процесуальне значення принципу гласності та відкритості адміністративного судочинства України
МВ Джафарова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2014
92014
Принципи адміністративного процесуального права у новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект
МВ Джафарова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2019
82019
Сучасний погляд на предмет адміністративного процесуального права України
МВ Джафарова
Підприємництво, господарство і право.–2019.–№ 2.–С. 90-94, 2019
72019
Загальна характеристика заходів процесуального примусу, які застосовуються в адміністративному судочинстві
МВ Джафарова
Підприємництво, господарство і право.-2019.-№ 3.-С. 143-147, 2019
72019
Органи виконавчої влади як субєкти адміністративно-процесуального права
МВ Джафарова
Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія: Право …, 2015
72015
Функції, мета та завдання процесуального права
МВ Джафарова
Право і безпека.-2011.-№ 2 (39).-С. 102-105, 2011
72011
Адміністративне процесуальне право України: питання теорії
МВ Джафарова
Харків, 2018
62018
Поняття і структура адміністративної процесуальної правосуб’єктності
МВ Джафарова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2014.–№ 3 …, 2014
62014
Суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин при процесуальному представництві
МВ Джафарова
Право і безпека.-2010.-№ 5 (37).-С. 76-80, 2010
62010
Окремі питання доказування в адміністративному судочинстві в Україні
МВ Джафарова
Право і суспільство.-2020.-№ 5.-С. 69-75, 2020
52020
Загальні підстави застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві
МВ Джафарова
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.–2019.–№ 2.–С. 81-84, 2019
42019
Актуальні проблеми визначення правової природи та сутності адміністративного провадження
МВ Джафарова
Актуальні проблеми держави і права, 114-119, 2015
42015
Особливості реалізації адміністративної процесуальної правосуб'єктності
МВ Джафарова
Європейські перспективи, 36-41, 2012
42012
Функціональне призначення процесуальних строків в адміністративному судочинстві України
МВ Джафарова
Правові новели.–2020.–№ 10.–С. 169-175, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20