Подписаться
Марина Вячеславівна Джафарова
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням
МВ Джафарова
Харків, 2008
412008
Щодо питання розуміння адміністративного провадження як частини адміністративного процесу
МВ Джафарова
Молодий вчений.-2016.-№ 12 (39).-С. 571-574, 2016
162016
Представництво в адміністративному судочинстві України
МВ Джафарова
Форум права, 115-120, 2010
152010
Адміністративний процес України: монографія
ОМ Бандурка
Харків: ХНУВС-Майдан, 2019.-422 с., 2019
112019
Суб’єкт владних повноважень: теоретичні та прикладні проблеми визначення
МВ Джафарова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2017
112017
Визначення адміністративного процесу: проблемні питання правової доктрини
МВ Джафарова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
102015
Зміст та процесуальне значення принципу гласності та відкритості адміністративного судочинства України
МВ Джафарова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2014
82014
Сучасний погляд на предмет адміністративного процесуального права України
МВ Джафарова
Підприємництво, господарство і право.–2019.–№ 2.–С. 90-94, 2019
72019
Адміністративне процесуальне право України: питання теорії
МВ Джафарова
Харків, 2018
72018
Органи виконавчої влади як субєкти адміністративно-процесуального права
МВ Джафарова
Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія: Право …, 2015
72015
Поняття і структура адміністративної процесуальної правосуб’єктності
МВ Джафарова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2014.–№ 3 …, 2014
72014
Функції, мета та завдання процесуального права
МВ Джафарова
Право і безпека.-2011.-№ 2 (39).-С. 102-105, 2011
72011
Суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин при процесуальному представництві
МВ Джафарова
Право і безпека.-2010.-№ 5 (37).-С. 76-80, 2010
72010
Загальна характеристика заходів процесуального примусу, які застосовуються в адміністративному судочинстві
МВ Джафарова
Підприємництво, господарство і право.-2019.-№ 3.-С. 143-147, 2019
62019
Принципи адміністративного процесуального права у новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект
МВ Джафарова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2019
62019
Окремі питання доказування в адміністративному судочинстві в Україні
МВ Джафарова
Право і суспільство.-2020.-№ 5.-С. 69-75, 2020
42020
Загальна характеристика інституту процесуального представництва в адміністративному судочинстві України
МВ Джафарова
Підприємництво, господарство і право.-2020.-№ 4.-С. 148-152, 2020
42020
Загальні підстави застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві
МВ Джафарова
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.–2019.–№ 2.–С. 81-84, 2019
42019
Актуальні проблеми визначення правової природи та сутності адміністративного провадження
МВ Джафарова
Актуальні проблеми держави і права, 114-119, 2015
42015
Особливості реалізації адміністративної процесуальної правосуб'єктності
МВ Джафарова
Європейські перспективи, 36-41, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20