Подзигун Олена Анатоліївна / Подзигун Елена Анатольевна / Podzygun Olena
Подзигун Олена Анатоліївна / Подзигун Елена Анатольевна / Podzygun Olena
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів іноземної мови
ОА Подзигун
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2009
162009
Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії Спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти Автореферат …
РО Павлюк, ВЮ Биков, ОА Подзигун
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2009
112009
Навчання іноземної мови для професійного спілкування майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
АІ Петрова, ОА Подзигун
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 104-107, 2015
62015
Використання пролемно-орієнтованого навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні іншомовної компетентності майбутніх фахівців
ОА Подзигун, АІ Петрова, АИ Петрова, НС Клос
Львів: ЛБУ БЖД, 2017
32017
Implementation of information and communication technologies in teaching a foreign language for professional communication
AP O. Podzygun
Professional competency of modern specialist: means of formation …, 2018
2*2018
Застосування інформаційних технологій у навчанні іншомовного професійного спілкування майбутніх педагогів
ОА Подзигун, ЕА Подзигун
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016
22016
Інформаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення іноземної мови для професійного спілкування
НСК О.А. Подзигун, А.І. Петрова, О.М. Ігнатова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2018
12018
Problem-based learning in teaching English as a foreign language: theoretical and practical issues (Проблемно-орієнтоване навчання у викладанні англійської мови як іноземної …
ЮО Бардашевська, ЮО Бардашевская, ЮО Будас, ЮА Будас, ...
Вінниця: ФОП ТП Барановська, 2017
12017
Інтернет-технології у навчанні іноземних мов
ОА Подзигун
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2014
12014
Сучасні педагогічні технології навчання
ОА Подзигун
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2014
12014
Використання нових інформаційних технологій у вивченні студентами іноземної мови
ОА Подзигун
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 199-202, 2008
12008
PROBLEM-BASED TASKS IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION FOR INTENDING EDUCATORS
N Dmitrenko, A Petrova, O Podzygun
Proceedings of the International Scientific Conference. Volume V 361, 372, 2020
2020
STUDENT-ORIENTED APPROACH IN TEACHING FUTURE EDUCATORS
A Petrova, O Podzygun
KNOWLEDGE MANAGEMENT, ECONOMICS AND LAW, 126, 2019
2019
Corporate culture: management, taking into account of national factors
YKD Podzigun O.A.
Monreal : Center of Modern Pedagogy “Learning Without Boarders”, 2018
2018
Ways of increasing income of territorial communities by means of touristic resources
DAG Podzigun E.A.
Virtus: Scientific Journal, 210-219, 2018
2018
Формування іншомовних діалогічних умінь студентів немовних спеціальностей засобами інформаційних технологій
ОА Подзигун
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і …, 2018
2018
Problem-based learning in teaching english as a foreign language: theoretical and practical issues. Проблемно-орієнтоване навчання у викладанні англійської мови як іноземної …
БЮО Дмітренко Н.Є., Подзигун О.А.
ФОП Т.П. Барановська, 2017
2017
Формування практично-діяльнісної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами Інтернет-технологій Спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти …
ІА Грітченко, ЛІ Морська, ОА Подзигун
Хмельницький національний університет, 2015
2015
Інноваційна спрямованість навчального процесі як педагогічна умова використання інформаційних технологій у ВНЗ
ОА Подзигун
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2015
2015
Інформаційні технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов
ОА Подзигун
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20