Подписаться
Дар'я Балобанова Дарья Балобанова Daria Balobanova
Дар'я Балобанова Дарья Балобанова Daria Balobanova
Львівський державний університет внутрішніх справ, кафедра кримінального права і кримінології
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія криміналізації
ДО Балобанова
Одеська національна юридична академія, 2007
1402007
Загальні засади теорії криміналізації
ДО Балобанова
Актуальні проблеми держави і права, 145-148, 2009
222009
Зміна понять: від політики боротьби зі злочинністю до політики протидії злочинності
ДО Балобанова
Актуальні проблеми держави і права, 344-348, 2009
72009
Рівні кримінально-правової політики
ДО Балобанова
Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення …, 2016
5*2016
Характеристика способов криминализации в контексте исследования динамики уголовного права
ДА Балобанова
Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. Научно-практический журнал, 4-6, 2015
42015
Щодо деяких аспектів гуманізації відповідальності за господарські злочини
ДО Балобанова
Правове життя сучасної України 2, с.215-217, 2012
4*2012
Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві
ВО Туляков, ВА Туляков, ГП Пімонов, ГП Пимонов, НІ Мітріцан, ...
42012
Загальні тенденції розвитку сучасного кримінального права (на прикладі деяких зарубіжних країн)
Д Балобанова
Юридичний вісник, 136-142, 2016
32016
Загальнофілософська категорія розвиток у характеристиці сучасного кримінального права
ДО Балобанова
Право і суспільство, 144-149, 2014
32014
Загальні ознаки наступності у кримінальному праві України
Д Балобанова
Юридичний вісник, 180-184, 2014
32014
Поняття та структурні елементи правової динаміки (на прикладі кримінального права)
ДО Балобанова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2013
32013
Динаміка кримінального права як об'єкт наукового дослідження
ДО Балобанова
Теоретичні та практичні проблеми забезпеченя сталого розвитку державності та …, 2012
32012
Розвиток поняття кримінальної політики
ДО Балобанова
Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии, с.94-99, 2007
32007
Щодо характеристики підстав криміналізації
ДО Балобанова
Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць.–Одеса: Юридична …, 2003
32003
Законодавча воля та законодавча техніка у кримінальному праві
Д Балобанова, ДА Балобанова
Одеса: Юридична література, 2016
22016
Щодо співвідношення понять "динаміка" і "розвиток"
ДО Балобанова
Правове життя сучасної України 1, с.520-522, 2014
22014
Динаміка інституту кримінальних проступків у кримінальному праві України
ДО Балобанова
Юридичний вісник, с.188-193, 2014
22014
Місце звичаю у застосуванні кримінального закону
ДО Балобанова
Правове життя сучасної України 2, с.268-270, 2013
2*2013
Щодо розуміння принципу гуманізму в кримінально-правовій політиці
ДО Балобанова
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія …, 2012
22012
Історичний процес формування суспільної небезпечності діяння як підстави криміналізації
ДО Балобанова
Актуальні проблеми держави і права 54, с.93-98, 2010
2*2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20