Follow
Николюк Ольга Миколаївна; Nykolyuk Olga (ORCID 0000-0002-1705-3606)
Николюк Ольга Миколаївна; Nykolyuk Olga (ORCID 0000-0002-1705-3606)
Поліський національний університет, факультет обліку та фінансів, кафедра комп
Verified email at polissiauniver.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
ЕТИМОЛОГІЯ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА”
ОМ Николюк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 246-249, 2011
182011
Methodological approach to the evaluation of agricultural business system flexibility
O Skydan, O Nykolyuk, P Pyvovar, I Martynchuk
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2019
152019
Оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах обмеженої інформації
ОМ Николюк
Актуальні проблеми економіки, 160-164, 2016
152016
Стійкі конкурентні переваги підприємства: сутність, джерела формування
ОМ Николюк
Вісник ЖНАЕУ, 27, 2010
142010
Conceptual principles of competitiveness of enterprises
O Nykolyuk
Scientific Journal 36 (3), 608-611, 2014
122014
Управління ризиками як напрям забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
ОМ Николюк
Інноваційна економіка, 75-80, 2016
92016
Управління страховими ризиками при вирощуванні культур в сільськогосподарських підприємствах
МХ Корецький, ВВ Чепурко, ОМ Николюк
7
Напрями сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств
ОМ Николюк
Економіка України, 35-45, 2016
62016
Оцінка використання конкурентного потенціалу сільськогосподарського підприємства
ОМ Николюк, ВБ Полянко
Інноваційна економіка, 112-117, 2015
62015
Управління підприємницькими ризиками виробників хмелю
ОМ Николюк
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04/Житомир, 2009, 2009
62009
Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства: теоретико-методологічні основи: монографія
ОМ Николюк
Житомир: ЖНАЕУ 314, 2016
52016
Управління витратами як механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
ОМ Николюк
Бизнес Информ, 150-156, 2016
52016
Особливості застосування методів математичного моделювання та оцінювання конкурентоспроможності підприємства
ОМ Николюк
Економічний вісник Національного гірничого університету, 145-154, 2012
52012
Особливості функціонування вертикально інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному секторі
ТО Зінчук, ОМ Николюк, ПВ Пивовар
Економіка АПК, 19-29, 2019
42019
Інституціональна економіка: ключові положення та основні поняття
ОМ Николюк
Сталий розвиток економіки, 43-50, 2013
42013
Теоретико-методические аспекты формирования конкурентных преимуществ субъектов сельского предпринимательства: призма маркетинга
ОМ Николюк, ЛВ Тарасович
Экономика и Финансы (Украина), 69-76, 2018
32018
Методичні засади оцінки потенційного підвищення конкурентоспроможності членів сільськогосподарських кооперативів
ОМ Николюк
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
32014
Місце та роль обслуговуючих кооперативів в інституціональному середовищі сільськогосподарських підприємств
ОМ Николюк
Житомирський національний агроекологічний університет, 2013
32013
Competitiveness of agricultural enterprises in the context of sustainable development policy
О Николюк
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2011
32011
Системний аналіз поняття «конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства»
ЮБ Бродський, ОМ Николюк
Житомирський національний агроекологічний університет, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20