Подписаться
Горбач Світлана Олексіївна | Гобач С.О. | Горбач С.А. | Svitlana Horbach | S.O. Horbach | Svetlana
Горбач Світлана Олексіївна | Гобач С.О. | Горбач С.А. | Svitlana Horbach | S.O. Horbach | Svetlana
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інституціональні особливості формування та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств
СО Горбач
Молодий вчений, 1010-1014, 2015
32015
Визначення категорії трудових ресурсів: теоретичні аспекти
СО Горбач
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 118-125, 2015
22015
Облік соціальних витрат: теоретичні і практичні аспекти
ЮЮ Чебан, ОА Боднар, СО Горбач
Економіка і управління: проблеми науки та практики, 269-272, 2013
12013
Бухгалтерський облік
МВ Дубініна, ЮЮ Чебан, СВ Сирцева, ТС Пісоченко, ОІ Лугова, ...
2021
Актуальність соціального обліку та його значення в розвитку сучасних сільськогосподарських підприємств
ІВ Ксьонжик, ОМ Усікова, ВВ Кузьома, СО Горбач
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали …, 2019
2019
Облік замортизованих об'єктів основних засобів відповідно до міжнародних стандартів
ОІ Лугова, ВВ Галкін, СО Горбач
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019
2019
Improvement of organizational and documentary security of vacation
M Dubinina, Y Cheban, S Horbach, V Dubinin
Технологический аудит и резервы производства 1 (4 (39)), 44-51, 2018
2018
Інституціональні аспекти формування трудових ресурсів сільських територій регіону
МВ Дубініна, ІВ Ксьонжик, ОІ Лугова, СО Горбач
2017
Особливості нарахування і сплати військового збору суб’єктами державного сектору
СО Горбач
Друкується за рішенням вченої ради обліково-фінансового факультету …, 2017
2017
Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства
ЛВ Гуцаленко, ТС Пісоченко, ТС Писоченко, СО Горбач, СА Горбач
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
2017
Облікове забезпечення людського капіталу у сільськогосподарських підприємствах України
СО Горбач
Міжнародна науково-практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове …, 2016
2016
Зарубіжний та вітчизняний досвід формування та використання трудових ресурсів сільських територій регіону: інституціональні особливості
СО Горбач
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 102-105, 2016
2016
Інтеграція соціально незахищених верств населення та внутрішньо переміщених осіб у виробничу діяльність на селі
ОА Боднар, СО Горбач, ВВ Галкін
2016
Облік на підприємствах торгівлі (1С: Управління торгівлею 8)
МВ Дубініна, МВ Дубинина, ТС Пісоченко, ТС Писоченко, СО Горбач, ...
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
2016
Організація і методика аудиту
МВ Дубініна, МВ Дубинина, СВ Сирцева, СВ Сырцева, ЮЮ Чебан, ...
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
2016
Особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці
СО Горбач, СА Горбач
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
2016
Оплата праці у системі бухгалтерського обліку підприємств
ОІ Лугова, СО Горбач, ТО Горбач
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
2016
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
МВ Дубініна, СО Горбач
ББК 65.32-183 (4Укр) Р 34, 4, 2016
2016
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
МВ Дубініна, МВ Дубинина, НВ Потриваєва, НВ Потриваева, ...
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
2015
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЮЮ Чебан, СВ Сирцева, СО Горбач
Рецензенти: Богорош АТ, д. т. н., проф. Терехов ВІ, д. е. н., проф …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20