Підписатись
Krynytsky | Krunutcky| Krynytskyi | Криницький
Krynytsky | Krunutcky| Krynytskyi | Криницький
ІФНТУНГ
Підтверджена електронна адреса в nung.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Synthesis, properties and mechanisms of doping with Sb of thermoelectric lead telluride PbTe: Sb
DM Freik, CA Kryskov, IV Horichok, TS Lyuba, OS Krynytsky, ...
Journal of Thermoelectricity, 42-50, 2013
212013
Charge Carrier Scattering Mechanisms in Thermoelectric PbTe:Sb
LTS Freik D.M., Mudryi S.I., Gorichok I.V., Dzumedzey R.O., Krynytskyi O.S.
Ukrainian Journal of Physics 59 (7), 712-718, 2014
18*2014
Фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання. Досягнення, сучасний стан, тенденції розвитку (Огляд)
ДМ Фреїк, ВМ Чобанюк, МО Галущак, ОС Криницький, ГД Матеїк
Фізика і хімія твердого тіла, 720-720, 2012
182012
Досягнення і проблеми термоелектрики 1. Історичні аспекти (Огляд)
ДМ Фреїк, Л Никируй, ОС Криницький
Фізика і хімія твердого тіла, 297-318, 2012
172012
Photovoltaic solar energy converters based on cadmium telluride II. The main achievements and current status
DM Freik, VM Chobanyuk, OS Krunutcky, IV Gorichok
Phys. Chem. Solid State 13, 744-758, 2012
112012
Нові термоелектричні нанокомпозитні матеріали (огляд)
ДМ Фреїк, МО Галущак, ОС Криницький, ОМ Матківський
Фізика і хімія твердого тіла, 300-316, 2013
82013
Thermoelectric properties of bismuth-doped tin telluride SnTe: Bi
DM Freik, SI Mudryi, IV Gorichok, VV Prokopiv, OM Matkivsky, IO Arsenjuk, ...
Ukrainian journal of physics 61 (2), 155-155, 2016
72016
SI Mudryi, IV Gorichok, RO Dzumedzey, OS Krynytskyi, TS Lyuba
DM Freik
Ukr. J. Phys 59, 1
71
Photovoltaic Converters of Solar Radiation. Achievements, Current Status and Trends
DM Freik, VM Chobanyuk, MO Galuschak, OS Krunutcky, GD Mateik
Physics and Chemistry of Solid State 13 (1), 7-20, 2012
42012
ОС Криницький Процеси росту нанорозмірних структур PbTe і оствальдівське дозрівання
ДМ Фреїк, ПМ Литвин, ІІ Чав’як, ІМ Ліщинський, ВВ Бачук
Фізика i хімія твердого тіла 10 (4), 789-799, 2009
32009
Сучасні тенденції розвитку термоанемометрії у сфері обліку природного газу
ОЄ Середюк, ОС Криницький, ВВ Ткачук
Український метрологічний журнал/Ukrainian Metrological Journal, 51-55, 2020
22020
Термодинамічні властивості і дефектна підсистема твердих розчинів PbTe-Bi2Te3
ДМ Фреїк, ЦА Криськов, ІВ Горічок, ТС Люба, ЛВ Туровська, ...
22015
Фазовий склад термоелектричних матеріалів на основі твердих розчинів PbTe-Sb2Te3, PbTe-Bi2Te3
ДМ Фреїк, СІ Мудрий, ІВ Горічок, ОС Криницький, ОМ Матківський, ...
Фізика і хімія твердого тіла, 2013
22013
Процеси росту нанорозмірних структур PbTe і оствальдівське дозрівання
ДМ Фреїк, ПМ Литвин, ІІ Чав’як, ІМ Ліщинський, ВВ Бачук, ...
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 10 (4), 789-799, 2009
22009
Моделювання залежності зміни потужності сонячних панелей від кута падіння променів
MO Slabinoga, YM Kuchirka, ОS Krynytskyi, NM Yurkiv
METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, 18-24, 2018
12018
Термоелектрика телуриду свинцю легованого Sb і Bi
МО Галущак, ІВ Горічок, ОС Криницький, ДМ Фреїк
Термоелектрика, 23-30, 2014
12014
Тhermoelectricity of solid solutions based on lead telluride
MO Haluschak, OS Krynytsky, DM Freik
Journal of thermoelectricity, 24-39, 2014
12014
Thermoelectricity of lead telluride doped with Sb and Bi
MO Galuschak, IV Gorichok, OS Krynytsky, DM Freik
Journal of thermoelectricity, 22-28, 2014
12014
Механізми розсіювання носіїв заряду у термоелектричному PbTe: Sb
ДМ Фреїк, СІ Мудрий, ІВ Горічок, РО Дзумедзей, ОС Криницький, ...
Український фізичний журнал, 706-711, 2014
12014
Термоелектричні композитні матеріали на основі легованого плюмбуму телуриду (огляд)
ОС Криницький
Фізика і хімія твердого тіла, 7-19, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20