Підписатись
Вікторія Георгіївна Швидка / Виктория Георгиевна Швыдка
Вікторія Георгіївна Швидка / Виктория Георгиевна Швыдка
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи римського приватного права: посібн
ЄО Харитонов
О.: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016
172016
Захист цивільних прав фізичних та юридичних осіб при розірванні договору найму (оренди) житла: монографія
ВГ Швидка
Feniks, 2017
132017
Визнання правочину недійсним як спосіб захисту цивільних прав сторін договору найму (оренди) житла
ВГ Швидка, ВГ Швидкая
42016
Проблемні питання захисту цивільних прав наймача у відносинах приватного найму житла
ВГ Швидка
Часопис цивілістики, 73-77, 2017
32017
Суб’єктний склад договору найму (оренди) житла
ВГ Швидка
Часопис цивілістики, 153-156, 2015
22015
Вступ до приватного права: навчально-методичний посібник
ЄО Харитонов, ЄО Харитонов, ІВ Давидова, IВ Давидова, ...
Одеса: Фенікс, 2019
12019
Істотні умови договору найму (оренди) житла
ВГ Швидка
Часопис цивілістики, 47-51, 2017
12017
Расторжение договора найма (аренды) жилья как мера защиты гражданских прав
В Швидкая
Legea şi Viaţa 280 (4/2), 111-113, 2015
12015
ВПЛИВ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА НА РОЗВИТОК ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ жИТЛА НА УКРАїНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У статті досліджуються розповсюдження та застосування …
ВГ Швидкая
РЕДАКЦIЙНА КОЛЕГIЯ, 260, 2014
12014
Найм житла у радянський період історії України: цивільно-правовий аспект
ВГ Швидка
Часопис цивілістики, 223-227, 2014
12014
Загальні положення про договори трансплантації
ВГ Швидка, ВГ Швидка, ВГ Швыдка
Одеса: Гельветика, 2020
2020
Захист цивільних прав наймодавця при розірванні договору найму (оренди) житла: проблеми та шляхи їх вирішення
ВВ Логоша
Журнал східноєвропейського права, 151-156, 2019
2019
Особливості правового регулювання самозахисту в цивільному праві Німеччини, Франції, Латвії
ВГ Швидка, ВГ Швидка
Одеса: Фенікс, 2018
2018
Аут-технології: цивільно-правовий аспект
ВГ Швидка, ВГ Швидка
Одеса: Фенікс, 2018
2018
Здійснення особистого немайнового права на вільний вибір місця проживання
ВГ Швидка, ВГ Швидка
Одеса: Фенікс, 2018
2018
Поняття договору аутсорсингу
ВГ Швидка, ВГ Швидкая
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Правова природа договору про влаштування дітей до прийомної сім'ї на виховання та спільне проживання
ВГ Швидка, ВГ Швидка
Одеса: Юридична література, 2017
2017
Характеристика категорії" виселення" у житловому праві
ВГ Швидка, ВГ Швыдкая
2017
Особливості цивільно-правової відповідальності в межах приватного найму житла
ВГ Швидка
Часопис цивілістики, 53-57, 2017
2017
Біографія Луця Володимира Васильовича
ВГ Швидка
Часопис цивілістики, 149-149, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20