Follow
Олександр  Іванович Павлов | Александр Иванович Павлов | Oleksandr Pavlov
Олександр Іванович Павлов | Александр Иванович Павлов | Oleksandr Pavlov
Одеський національний технологічний університет
Verified email at onaft.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сільські території України: історична трансформація парадигми управління: Монографія
ОІ Павлов
Одеса: Астропринт, 368, 2006
1512006
Сільські території України: функціонально-управлінська модель: монографія
ОІ Павлов
Одеса: Астропринт, 344, 2009
1192009
Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління: монографія
ОІ Павлов
Одеса: Астропринт, 208, 2008
612008
Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження
ОІ Павлов
Регіональна історія України: збірник наукових статей. Випуск 3, 113-132, 2009
562009
Идентификация и классификация сельских территорий теория методология практика
АИ Павлов
Одесса: Астропринт, 2015
382015
Идентификация и классификация сельских территорий теория методология практика
АИ Павлов
Одесса Астропринт, 2015
382015
Парадигма сільського розвитку
ОІ Павлов
Економіка України, 41-48, 2006
322006
Проблеми українського села та їх вирішення у контексті аграрних трансформацій
ІГК О .І. Павлов
Економіка АПК, 24-31, 2010
292010
Агропродовольча сфера України як об'єкт національної безпеки
ОІ Павлов
ЕКОНОМІКА АПК, 89-97, 2014
282014
Сільські урбанізовані зони і ареали як специфічний об’єкт функціонування та управління
ОІ Павлов
Вісник державної служби України, 34-38, 2005
262005
Silski terytorii Ukrainy: istorychna transformatsiia paradyhmy upravlinnia [Rural territories of Ukraine: a historical transformation of the management paradigm]
OI Pavlov
Odesa: Astroprynt, 2006
242006
Сiльськi територiї України: функцiонально-управлiнська модель: монографiя
ОI Павлов
232009
Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів
ВВЮ О.І. Павлов , М. А, Хвесик .
Одеса Астропринт, 2012
222012
Формування системи управління розвитком сільських територій
ОІ Павлов
Економіка АПК, 109-115, 2009
222009
Сільський розвиток та розвиток сільських територій: процесуальний та об’єктний прояви
ОІ Павлов
Економіка, фінанси, право, 17-20, 2009
202009
Fixed nitrogen in agriculture and its role in agrocenoses
S Tanchyk, D Litvinov, A Butenko, O Litvinova, O Pavlov, A Babenko, ...
192021
Сiльськi територiї України: iсторична трансформацiя парадигми управлiння
ОI Павлов
192006
Agri-food sphere of Ukraine as an object of national security
OI Pavlov
Ekonomika APK, 97-103, 2014
182014
Антикризові механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку [Електроний ресурс]
О Павлов
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl …, 2010
182010
Сільський розвиток: об’єктність, просторові межі та суспільне призначення
ОІ Павлов
Економіка України, 78-89, 2011
162011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20