Подписаться
Олександр  Іванович Павлов | Александр Иванович Павлов | Oleksandr Pavlov
Олександр Іванович Павлов | Александр Иванович Павлов | Oleksandr Pavlov
Одеська національна академія харчових технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене onaft.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сільські території України: історична трансформація парадигми управління: Монографія
ОІ Павлов
Одеса: Астропринт, 368, 2006
1302006
Сільські території України: функціонально-управлінська модель: монографія
ОІ Павлов
Одеса: Астропринт, 344, 2009
932009
Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління: Монографія
ОІ Павлов
Одеса: Астропринт, 208, 2008
532008
Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження
ОІ Павлов
Регіональна історія України: збірник наукових статей. Випуск 3, 113-132, 2009
372009
Идентификация и классификация сельских территорий теория методология практика
АИ Павлов
Одесса Астропринт, 2015
332015
Парадигма сільського розвитку
ОІ Павлов
Економіка України, 41-48, 2006
302006
Проблеми українського села та їх вирішення у контексті аграрних трансформацій
ІГК О .І. Павлов
Економіка АПК, 24-31, 2010
272010
Сільські урбанізовані зони і ареали як специфічний об’єкт функціонування та управління
ОІ Павлов
Вісник державної служби України, 34-38, 2005
262005
Агропродовольча сфера України як об'єкт національної безпеки
ОІ Павлов
ЕКОНОМІКА АПК, 89-97, 2014
252014
Сiльськi територiї України: функцiонально-управлiнська модель: монографiя
ОI Павлов
Одеса: Астропринт, 2009
252009
Формування системи управління розвитком сільських територій
ОІ Павлов
Економіка АПК, 109-115, 2009
222009
Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів
ВВЮ О.І. Павлов , М. А, Хвесик .
Одеса Астропринт, 2012
212012
Сільський розвиток та розвиток сільських територій: процесуальний та об’єктний прояви
ОІ Павлов
Економіка, фінанси, право, 17-20, 2009
192009
Сiльськi територiї України: iсторична трансформацiя парадигми управлiння
ОI Павлов
192006
Silski terytorii Ukrainy: istorychna transformatsiia paradyhmy upravlinnia [Rural territories of Ukraine: a historical transformation of the management paradigm]
OI Pavlov
Odesa: Astroprynt, 2006
172006
Agri-food sphere of Ukraine as an object of national security
OI Pavlov
Ekonomika APK, 97-103, 2014
162014
Сільський розвиток: об’єктність, просторові межі та суспільне призначення
ОІ Павлов
Економіка України, 78-89, 2011
152011
Регіональні особливості розвитку сільських територій України
ОІ Павлов
Регіональна економіка, 2013
142013
Сiльськi територiї: теоретико-методологiчнi засади дослiдження
О Павлов
Регiональна iсторiя України: зб. наук. ст, 113, 2009
142009
Сільські території як об’єкт наукового дослідження
ОІ Павлов
Державне будівництво, 2007
142007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20