Підписатись
Александр Сыроватский
Александр Сыроватский
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры (ХНУСА)
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Тонкослойный отстойник с усовершенствованными устройствами подвода-отвода воды
АС Карагяур, АА Сыроватский, СП Бабенко
Науковий вісник будівництва 65, 349-353, 2011
82011
Моделирование процесса флотационной очистки маломутных цветных вод
С Эпоян, А Сыроватский, А Гайдучок
Motrol motorization and power industry in agriculture 18, 11-18, 2016
52016
Моделирование движения суспензии в тонкослойном элементе усовершенствованной конструкции
S Enojan, A Syrovatskijj, S Babenko
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 15 (6), 43-50, 2013
52013
Повышение эффективности работы тонкослойного отстойника
С Эпоян, А Сыроватский, А Карагяур, С Бабенко
Motrol motorization and power industry in agriculture 14, 247-250, 2012
52012
Метод очистки малокаламутних кольорових вод і методика проведення досліджень
ОА Сироватський, НД Сізова, ОГ Гайдучок, ВМ Фірман
Науковий вісник будівництва, 228-231, 2016
42016
Пути повышения еффективности очистки природных маломутных цветных вод методом напорной флотации
АА Сыроватский, СП Бабенко, АГ Гайдучок, ЮМ Рыбачук
Науковий вісник будівництва, 209-213, 2015
42015
Совершенствование систем оборотного водоснабжения металлургических предприятий
ГС Пантелят, АА Сыроватский, ВД Саковский
Водоснабжение и санитарная техника., 20-21, 1996
41996
Теоретичні аспекти напірної флотації мало каламутних кольорових вод
ОА Сироватський, ОГ Гайдучок
Науковий вісник будівництва, 296-299, 2016
32016
Усовершенствование схемы очистки поверхностноливневого стока с использованием тонкослойных отстойников
АА Сыроватский, СП Гарбуз
Науковий вісник будівництва, 407-410, 2010
32010
Очистка сточных вод гальванических и травильных отделений методом тонкослойного отстаивания
СМ Эпоян, АА Сыроватский, СВ Лукашенко, АБ Ефремов
Науковий вісник будівництва, 151-154, 2007
32007
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
ВЮ Халіна, ОА Сироватський
Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція з проблем вищої освіти …, 2020
22020
Транспарентність будівельного підприємства.
ВЮ Халіна, ОА Сироватський, Т Покуса
Єврοпейський вектοр мοдернізації екοнοміки: креативність, прοзοрість та …, 2020
2*2020
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДЕТЕРМІНАНТ ДОВІРИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
ВЮ Халіна, ОА Сироватський
Економічний простір, 166-170, 2020
22020
Mathematical Model for Clarifying Low-Concentration Suspension by Dissolved Air Flotation
O Haiduchok, O Syrovatsky, A Karahiaur, S Kostenko
Lecture Notes in Civil Engineering, 59-64, 2020
22020
Основні математичні закономірності розрахунку флотаційного процесу
ОА Сироватський, ОГ Гайдучок
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 345-350, 2016
22016
Движение суспензии в тонкослойном элементе усовершенствованной конструкции. MOTROL-Commission of motorization and energetic in agriculture.-Lublin-Rzeszow.-Volume 15, № 6.-Р …
С Эпоян, А Сыроватский, С Бабенко
The results of theoretical and experimental researches show the …, 2013
22013
Усовершенствованная конструкция тонкослойного элемента
АА Сыроватский, СП Бабенко
Науковий вісник будівництва, 246-250, 2012
22012
Усовершенствованная установка для нейтрализации и очистки кислых железосодержащих сточных вод завода
ГС Пантелят, АА Сыроватский, СВ Лукашенко, АБ Ефремов
Науковий вісник будівництва, 122-126, 2006
2*2006
Визначення ймовірності зіткнення завислої частки з повітряною бульбашкою при очищенні природних вод флотаційними методами
ОА Сироватський, ОГ Гайдучок
Науковий вісник будівництва 2 (88), 243-245, 2017
12017
Математичне моделювання напірно-флотаційного процесу очищення малокаламутних кольорових вод поверхневих джерел для господарсько-питного водопостачання
ОА Сироватський, ОГ Гайдучок
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 303-308, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20