Подписаться
Зеленянська Наталя Миколаївна (Зеленянская Наталя Николаевна, Natalia Zelenіanska)
Зеленянська Наталя Миколаївна (Зеленянская Наталя Николаевна, Natalia Zelenіanska)
Національний нвуковий центр "Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технология размножения винограда с использованием методов культуры тканей in vitro
НН Зеленянская, ЛВ Джабурия, НИ Теслюк
Виноград, 50, 2009
192009
Применение физиологически активных веществ в виноградном питомниководстве
ГМ Кучер, НН Зеленянская, НА Новицкая
Виноградарство и виноробство, 67, 2006
152006
Применение методов культуры тканей и органов in vitro для размножения исходного клонового материала винограда
НА Мулюкина, НН Зеленянская, ЛВ Джабурия
Садоводство и виноградарство, 36-40, 2013
142013
Особенности виноградного растения и методы оценки показателей органов и тканей: науч.-метод. пособ.
ВА Шерер, НН Зеленянская
Одесса: ННЦ «ИВиВ им. ВЕ Таирова, 2011
142011
Наукове обґрунтування та розробка сучасної технології вирощування садивного матеріалу винограду
НМ Зеленянська
Одеса, 2016, 2015
82015
О винограде и способах его размножения
ВА Шерер, НН Зеленянская
Одесса: ННЦ «ИВиВ им. ВЕ Таирова, 2009
72009
Выращивание виноградных саженцев
ВА Шерер, Н Зеленянская
Одесса: ННЦ «ИВиВ им. ВЕ Таирова».–2010.–96 с, 2010
62010
Прийоми стимулювання ризогенезу щеп винограду
НМ Зеленянська
Науковi доповiдi НУБiП України, 112, 2012
52012
Флуоресценція хлорофілу та водний режим листків саджанців винограду
НМ Зеленянська, ЄВ Сарахан, НВ Буркан, НВ Тулінова
Вісник аграрної науки, 25-27, 2008
52008
Вплив фізіологічно активних препаратів на накопичення пігментів у листках винограду
НМ Зеленянська
Вісник аграрної науки, 77-81, 2004
52004
Вплив різних рівнів передполивної вологості ґрунту виноградної шкілки на агробіологічні показники щеплених саджанців винограду
НМ Зеленянська, ВВ Борун
Херсонський державний аграрний університет, 2018
42018
Удосконалення технологічних прийомів виробництва садивного матеріалу винограду на основі застосування ЕМ–препаратів
НМ Зеленянська, НК Бах
Аграрний вісник Причорномор'я. Сільськогосподарські науки, 40-45, 2015
42015
Використання препаратів на основі ефективних мікроорганізмів у виноградному розсадництві
НМ Зеленянська
Наукові доповіді НУБіП України.–2011.–7 (29).–Режим доступу: http://wwn …, 2011
42011
Вирощування виноградних саджанців
ВО Шерер, НМ Зеленянська
ННЦ «ІВіВ ім. ВЄ Таїрова».-Одеса, 2010
42010
Вплив ЕМ-препаратів на розвиток кореневої системи щеплених саджанців винограду
НМ Зеленянська, НК Бах
Херсонський державний аграрний університет, 2018
32018
Эффективные желирующие компоненты для размножения винограда in vitro
НН Зеленянская, ЛВ Джабурия, НИ Теслюк
Ин-т виноградарства и виноделия им. ВЕ Таирова [Электронный ресурс].–Украина, 2009
32009
Індукція флуоресценції листків винограду в стресових умовах середовища
НМ Зеленянська
Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області.–2009.–Вип 6, 70-80, 2009
32009
Формування ринку органічної продукції в Україні
ТА Кунділовська, НМ Зеленянська
Вісник соціольно-економіних досліджень,№ 4 (68), 2018
22018
Виноград
ВВ Власов, НА Мулюхина, НН Зеленянская, ЛА Баранец, ИВ Белоус, ...
Астропринт, 2018
22018
Зміна окремих фізіолого-біохімічних показників листків щеп винограду за умов різних режимів зрошення
НМ Зеленянська, ВВ Борун
Виноградарство і виноробство: міжв. темат. наук. зб.–Одеса: ННЦ “ІВіВ ім. ВЄ …, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20