Наталія Голіонко - Nataliia Holionko ORCID: 0000-0003-3755-1562
Title
Cited by
Cited by
Year
The Strategic Management in Terms of an Enterprise’s Technological Development
AS Ivanova, NG Holionko, TB Tverdushka, T Olejarz, AY Yakymchuk
Journal of Competitiveness 11 (4), 40, 2019
132019
Особливості формування ланцюжка створення вартості у електронному бізнесі
НГ Голіонко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
32013
Управління фінансами малого та середнього бізнесу
ЛЛ Кістерський, ІД Якушик, ТВ Липова, НГ Голіонко
К.:«МП Леся, 2008
32008
Проблеми і перспективи розвитку електронного бізнесу на вітчизняних підприємствах
НГ Голіонко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 2 (1 …, 2013
22013
Трансформація системи управління підприємством в умовах розвитку технологій електронного бізнесу
НГ Голіонко
Молодий вчений, 29-33, 2015
12015
Світові тенденції електронної комерції у фармацевтичній галузі
НГ Голіонко
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 146-150, 2013
12013
Розвиток електронного бізнесу та е-комерції в Україні в світлі сучасної бізнес-практики
НГ Голіонко
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 57-65, 2012
12012
Впровадження інформаційних систем управління: методологічний аспект
НГ Голіонко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
12010
Менеджмент 2020: виклики та перспективи
МП Сагайдак, ТВ Омельяненко, І Гагнідзе, K Саркісян-Дікова, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Аналіз основних тенденцій на світовому ринку одягу
КД Голіонко, НГ Голіонко, НГ Голионко
Херсонський національний технічний університет, 2020
2020
Вплив зовнішнього середовища на бюрократичні та адаптивні організаційні структури
СІ Гісем, НГ Голіонко, НГ Голионко
Херсонський національний технічний університет, 2020
2020
Сучасні технологічні тренди розвитку Іndustry 4.0
НГ Голіонко, НГ Голионко, ТО Соболєва, ТА Соболева
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту
МП Сагайдак, ТВ Омельяненко, ТО Соболєва, НГ Голіонко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Сталий розвиток: можливості для бізнесу
К Голіонко, НГ Голіонко, НГ Голионко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Управління організацією в умовах цифрових змін
НГ Голіонко, НГ Голионко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Аналітичне мислення студентів як драйвер економіки знань
НГ Голіонко, НГ Голионко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Вплив історичних подій на розвиток стратегічних компетенцій поколінь
Ю Гайдамака, НГ Голіонко, НГ Голионко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Досвід стратегічного зростання від «Старбакс»
К Гончар, НГ Голіонко, НГ Голионко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Віртуальні технології як передумова розвитку конкурентоспроможності підприємства
А Островська, НГ Голіонко, НГ Голионко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Актуальні проблеми цифрового підприємництва
НГ Голіонко, НГ Голионко
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20