Подписаться
Наталія Ченбай, Наталия Ченбай
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальні технології в умовах інформатизації (соціокультурний аналіз)
НА Ченбай
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 82-84, 2015
92015
Філософські проблеми наукового пізнання
ЛГ Дротянко, СС Орденов, НА Ченбай, ІП Скиба
Національний авіаційний університет, 2023
82023
Інноваційні технології в університетській освіті інформаційного суспільства
НА Ченбай
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 77-80, 2015
62015
Трансформації духовної культури особистості в умовах становлення інформаційного суспільства
НА Ченбай
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 129-132, 2018
52018
Соціокультурний зміст інформаційно-комунікаційних технологій в інноваційному суспільстві
НА Ченбай
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 114-117, 2014
52014
Трансформації ідентичності в умовах інформаційно-технологічної революції (соціокультурний аспект)
НА Ченбай
Proceedings of the National Aviation University Series Philosophy Cultural …, 2019
42019
Феномен інформаційно-комунікаційних технологій
I Skyba, S Ordenov, N Chenbai
Філософські обрії, 62-67, 2019
32019
Високі технології в епоху науково-технологічної революції (соціально-філософський аналіз)
НА Ченбай
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 72-76, 2013
32013
Формування екологічної свідомості як відповідь на виклики сьогодення
НА Ченбай
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2021
22021
Технократичне мислення в сучасному суспільстві (соціокультурний аналіз)
НА Ченбай
Proceedings of the National Aviation University Series Philosophy Cultural …, 2020
22020
Медіатехнології в культурі інформаційної епохи (соціально-філософський аспект)
НА Ченбай
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2019
22019
Соціокультурний вимір науково-технічного знання в інформаційну епоху
НА ЧЕНБАЙ
Национальный авиационный университет, 2012
22012
Фундаменталізація науково-технічного знання в технічному університеті в інформаційному суспільстві
НА Ченбай
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 117-120, 2010
22010
Інформаційно-комунікаційні технології глобального суспільства
НА Ченбай
Proceedings of the National Aviation University Series Philosophy Cultural …, 2020
12020
Релігія і культура: форми та особливості взаємозв’язку
ІВ Шавріна
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 133-137, 2017
12017
Особливості процесу формування інформаційної культури особистості в суспільстві
НА Ченбай
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 112-115, 2017
12017
Проблеми реформування й модернізації системи вищої освіти в Україні (соціально-філософський аналіз)
НА Ченбай
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 68-71, 2016
12016
Ціннісний вимір високих технологій в добу інформатизації
НА Ченбай
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 74-78, 2014
12014
Технічний університет в інформаційну епоху: проблема автономії (соціально-філософський аналіз)
НА Ченбай
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 74-77, 2013
12013
Проблема пізнання у філософії ГС Сковороди
НА Ченбай
Національний авіаційний університет, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20