Євгеній Стариченко (Yevhenii Starychenko)
Євгеній Стариченко (Yevhenii Starychenko)
старший викладач НУБіП
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
НазваПосиланняРік
Актуальні питання макроекономічного прогнозування з використанням неструктурних моделей
ЄМ Стариченко
Економіка АПК, 64-68, 2009
52009
Порівняльний аналіз статистичних програмних продуктів для кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення
НВ Лещук, КМ Мажуга, НС Орленко, ЄМ Стариченко, ЄА Шкапенко
Plant Varieties Studying and Protection, 429-435, 2017
42017
Система моделей прогнозування ринку сільськогосподарської продукції
МЗ Швиденко, ЄМ Стариченко
Аграр Медіа Груп, 2013
42013
Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України
АВ Скрипник, ЄМ Стариченко
Економіка АПК, 14-21, 2016
32016
Прогнозування диференціації продовольчого споживання
ЄМ Стариченко
Економіка АПК, 137-142, 2009
32009
Прогнозування динаміки ємності внутрішнього продовольчого ринку на основі еластичності попиту
ЄМ Стариченко
Науковий вісник НУБіП, 307-312, 2009
32009
Comparative analysis of statistical software products for the qualifying examination of plant varieties suitable for dissemination
ЄАШ Н.В. Лещук, К.М. Мажуга, Н.С. Орленко, Є.М. Стариченко
Plant varieties studying and protection 13 (4), 429-435, 2017
22017
Обґрунтування залучення земельних угідь для забезпечення раціональних норм споживання основних груп продуктів
Є Стариченко, М Швиденко
Інноваційна економіка, 18-24, 2010
2*2010
Прогнозування споживчих індикаторів продовольчої безпеки
Є Стариченко, М Швиденко
Агросвіт, 18-24, 2009
22009
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІНИ ЦІНИ ТА РІВНЯ ДОХОДІВ НА СПОЖИВАННЯ ОСНОВНИХ ГРУП ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ЄM Стариченко, асистент
ЄМ Стариченко
2*
Продовольча безпека країни як соціально-економічна категорія
ЄМ Стариченко
Агросвіт, 42-48, 2018
12018
Теоретико-методичні засади формування критерів та показників оцінки продовольчої безпеки країни
ЄМ Стариченко
Економіка та держава, 113-118, 2018
12018
Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки
ЄМС А. В. Скрипник
Економіка АПК, 25-33, 2017
12017
Модель продовольчої допомоги
Є Стариченко
Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і …, 2019
2019
Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник
А Скрипник, Н Клименко, Є Стариченко, Т Волошина
2019
Features of Food Security of the Country in Conditions of Economic Instability
G Kaletnik, O Shubravska, M Ibatullin, D Krysanov, Y Starychenko, ...
2019
Аналіз ієрархічних методів класифікації придатних для оброблення даних ВОС та ПСП експертиз
ВВМ Н. С. Орленко, Є. М. Стариченко
Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та …, 2019
2019
FORMATION OF SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE OF FUTURE IT SPECIALISTS
YMS Olena G Glazunova, Tetiana V Voloshyna
Information Technologies and Learning Tools 66 (4), 122-138, 2018
2018
Сравнительный анализ статистических программных продуктов для квалификационной экспертизы сортов растений на пригодность к распространению
НВ Лещук, КМ Мажуга, НС Орленко, ЕМ Стариченко, ЕА Шкапенко
Plant Varieties Studying and Protection 13 (4), 2017
2017
Оценка возможностей экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции Украины
АВ Скрипник, ЄМ Стариченко
Международный научно-производственный журнал" Экономика АПК", 14-21, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20