Євгеній Стариченко (Yevhenii Starychenko)
Євгеній Стариченко (Yevhenii Starychenko)
старший викладач НУБіП
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Comparative analysis of statistical software products for the qualifying examination of plant varieties suitable for dissemination
ЄАШ Н.В. Лещук, К.М. Мажуга, Н.С. Орленко, Є.М. Стариченко
Plant varieties studying and protection 13 (4), 429-435, 2017
13*2017
Features of Food Security of the Country in Conditions of Economic Instability
GM Kaletnik, OV Shubravska, MI Ibatullin, DF Krysanov, YM Starychenko, ...
Int. J. Manag. Bus. Res.-2019.-№. 9 (4), December.-S. 176-186., 2019
82019
Порівняльний аналіз статистичних програмних продуктів для кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення
НВ Лещук, КМ Мажуга, НС Орленко, ЄМ Стариченко, ЄА Шкапенко
Plant Varieties Studying and Protection, 429-435, 2017
72017
Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України
АВ Скрипник, ЄМ Стариченко
Економіка АПК, 14-21, 2016
62016
Актуальні питання макроекономічного прогнозування з використанням неструктурних моделей
ЄМ Стариченко
Економіка АПК, 64-68, 2009
52009
Estimation of export potential of Ukraine’s agricultural products
AV Skrypnyk, YM Starychenko
Ekonomika APK, 14-21, 2016
32016
Система моделей прогнозування ринку сільськогосподарської продукції
МЗ Швиденко, ЄМ Стариченко
Аграр Медіа Груп, 2013
32013
Прогнозування споживчих індикаторів продовольчої безпеки
Є Стариченко, М Швиденко
Агросвіт, 18-24, 2009
32009
Прогнозування диференціації продовольчого споживання
ЄМ Стариченко
Економіка АПК, 137-142, 2009
32009
Прогнозування динаміки ємності внутрішнього продовольчого ринку на основі еластичності попиту
ЄМ Стариченко
Науковий вісник НУБіП, 307-312, 2009
32009
Food security risk in Ukraine: assessment and forecast
I Voronenko, A Skrypnyk, N Klymenko, D Zherlitsyn, Y Starychenko
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 6 (4 …, 2020
22020
Продовольча безпека країни як соціально-економічна категорія
ЄМ Стариченко
Агросвіт, 42-48, 2018
22018
Теоретико-методичні засади формування критерів та показників оцінки продовольчої безпеки країни
ЄМ Стариченко
Економіка та держава, 113-118, 2018
22018
Обґрунтування залучення земельних угідь для забезпечення раціональних норм споживання основних груп продуктів
Є Стариченко, М Швиденко
Інноваційна економіка, 18-24, 2010
22010
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІНИ ЦІНИ ТА РІВНЯ ДОХОДІВ НА СПОЖИВАННЯ ОСНОВНИХ ГРУП ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ЄM Стариченко, асистент
ЄМ Стариченко
2*
FORMATION OF SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE OF FUTURE IT SPECIALISTS
YMS Olena G Glazunova, Tetiana V Voloshyna
Information Technologies and Learning Tools 66 (4), 122-138, 2018
1*2018
Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки
ЄМС А. В. Скрипник
Економіка АПК, 25-33, 2017
12017
ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЛІНІЯМИ КУКУРУДЗИ (ZEA MAYS L.) ЗА SSR МАРКЕРАМИ ТА МОРФОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ
Л Присяжнюк, Є Стариченко, В Гурська, К Мажуга
РОЛЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В …, 2021
2021
GENETIC RELATIONSHIPS AMONG THE DIFFERENT VARIETIES OF LETTUCE (LACTUCA SATIVA L.) BY EST-SSR AND MORPHOLOGICAL MARKERS
OD Nadiia Leshchuk, Larysa Prysiazhniuk, Olena Khareba, Yevhenii Starychenko
Plant Archives 21 (1), 1771-1776, 2021
2021
Food Security Indices In Ukraine: Forecast Methods And Trends
Y Starychenko, A Skrypnyk, V Babenko, N Klymenko, K Tuzhyk
Studies of Applied Economics 38 (3 (1)), 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20