Євгеній Стариченко (Yevhenii Starychenko)
Євгеній Стариченко (Yevhenii Starychenko)
старший викладач НУБіП
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Порівняльний аналіз статистичних програмних продуктів для кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення
НВ Лещук, КМ Мажуга, НС Орленко, ЄМ Стариченко, ЄА Шкапенко
Plant Varieties Studying and Protection, 429-435, 2017
62017
Актуальні питання макроекономічного прогнозування з використанням неструктурних моделей
ЄМ Стариченко
Економіка АПК, 64-68, 2009
52009
Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України
АВ Скрипник, ЄМ Стариченко
Економіка АПК, 14-21, 2016
42016
Система моделей прогнозування ринку сільськогосподарської продукції
МЗ Швиденко, ЄМ Стариченко
Аграр Медіа Груп, 2013
42013
Comparative analysis of statistical software products for the qualifying examination of plant varieties suitable for dissemination
ЄАШ Н.В. Лещук, К.М. Мажуга, Н.С. Орленко, Є.М. Стариченко
Plant varieties studying and protection 13 (4), 429-435, 2017
32017
Estimation of export potential of Ukraine’s agricultural products
AV Skrypnyk, YM Starychenko
Ekonomika APK, 14-21, 2016
32016
Прогнозування споживчих індикаторів продовольчої безпеки
Є Стариченко, М Швиденко
Агросвіт, 18-24, 2009
32009
Прогнозування диференціації продовольчого споживання
ЄМ Стариченко
Економіка АПК, 137-142, 2009
32009
Прогнозування динаміки ємності внутрішнього продовольчого ринку на основі еластичності попиту
ЄМ Стариченко
Науковий вісник НУБіП, 307-312, 2009
32009
Features of Food Security of the Country in Conditions of Economic Instability
GM Kaletnik, OV Shubravska, MI Ibatullin, DF Krysanov, YM Starychenko, ...
Int. J. Manag. Bus. Res.-2019.-№. 9 (4), December.-S. 176-186., 2019
22019
Обґрунтування залучення земельних угідь для забезпечення раціональних норм споживання основних груп продуктів
Є Стариченко, М Швиденко
Інноваційна економіка, 18-24, 2010
22010
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІНИ ЦІНИ ТА РІВНЯ ДОХОДІВ НА СПОЖИВАННЯ ОСНОВНИХ ГРУП ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ЄM Стариченко, асистент
ЄМ Стариченко
2*
Продовольча безпека країни як соціально-економічна категорія
ЄМ Стариченко
Агросвіт, 42-48, 2018
12018
Теоретико-методичні засади формування критерів та показників оцінки продовольчої безпеки країни
ЄМ Стариченко
Економіка та держава, 113-118, 2018
12018
Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки
ЄМС А. В. Скрипник
Економіка АПК, 25-33, 2017
12017
THE ESTIMATION OF MAIZE LINES BY MORPHOLOGICAL AND SSR MARKERS AND USING GAIA SOFTWARE WITHIN DUS TEST
ST Larysa PRYSİAZHNİUK, Yuliia SHYTİKOVA, Yevhenii STARYCHENKO, Olena ...
II International Ankara Conference of scientific research, 503-510, 2020
2020
Використання EST-SSR маркерів для аналізу поліморфізму сортів салату посівного (Lactuca sativa L.) вітчизняної селекції
НВ Лещук, ОВ Хареба, ЛМ Присяжнюк, ЮВ Шитікова, ЄМ Стариченко
Plant Varieties Studying and Protection 16 (2), 226-233, 2020
2020
Model of adaptive information system for forecasting crop productivity
СІ Мельник, ОІ Присяжнюк, ЄМ Стариченко, КМ Мажуга, ВВ Бровкін, ...
Plant varieties studying and protection 16 (1), 74-88, 2020
2020
Модель продовольчої допомоги
Є Стариченко
Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і …, 2019
2019
Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник
А Скрипник, Н Клименко, Є Стариченко, Т Волошина
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20