Підписатись
Ікалюк
Ікалюк
Professor of Linguistics, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Підтверджена електронна адреса в pnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Developing intercultural competence through English: Focus on Ukrainian and Polish cultures
A Niżegorodcew, Y Bystrov, M Kleban
Wydawnictwo UJ, 2011
132011
Порівняльні конструкції в текстах давньоанглійської мови: структурний і функціонально-семантичний аспекти
ЛМ Ікалюк
ступеня канд. філол. наук: спец. 10. 02. 04 “Германські мови”/ЛМ Ікалюк, 2010
102010
Reality Show as a Type of Media Discourse (A Study of the Reality Show Keeping Up with the Kardashians)
L Ikalyuk, O Doronyuk
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2015
52015
Psycholinguistic Characteristics of Autists and Their Prototypes in American Cinema Discourse (Based on the Films" Rain Man" and" The Real Rain Man")
L Ikalyuk, O Kuzmyn
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 2 (2-3), 87-93, 2015
32015
Middle English: English or Frenglish?
LM Ikalyuk, UT Tatsakovych
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of …, 2015
32015
Лексико-семантична сполучуваність компонентів порівняльних конструкцій у текстах давньоанглійської мови
ЛМ Ікалюк
Гу манітарний вісник. Серія: Іноземні філологія: Всеукр. зб. наук. пр 13 …, 2009
32009
Порівняння як засіб пізнання світу
ЛМ Ікалюк
Мова і культура, 191-195, 2005
32005
Діахроінічтта характеристика лінгвокраіііознавчої співвіднесеності порівняльних структур в американській драмі Ж ст
ПМ Ікалюк
Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наугсових праць.-Випуск 13, 62-67, 0
2
Українська культура в англомовній інтерпретації. Discovering Ukrainian Culture: Issues in Practice.: Навчальний посібник
ЯВ Бистров
Нова Книга, 2013
12013
Вигук в англійській мові: діахронія
ЛМ Ікалюк
Нова філологія, 33-37, 2013
12013
Функціонально-семантичне поле порівняння у давньоанглійській мові
ЛМ Ікалюк
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
12011
Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій давньоанглійської мови/ЛM Ікалюк
ЛМ Ікалюк
Ученые записки Таврического национального университета им. ВИ Вернадського …, 2006
12006
Діахронічна характеристика лінгвойсраїнознавчої співвіднесеності порівняль-них структур в американській драмі ХХ сг. Мовні і концептуальні каргини світу: Збірник наурсових …
ПМ Ікалюк
К: Вид. Дім Дмитра Бураго, 62-67, 2004
12004
Компаративний семантичний аналіз порівняльних конструкцій в англійській та українській мовах (на матеріалі творів У. Шекспіра та Ю. Федьковича)
ЛМ Ікалюк
Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський …, 0
1
СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОМІЧНОГО В АНГЛОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ КОМЕДІЇ «SPY»)
ОВ Рарик, ЛМ Ікалюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2018
2018
Способи репрезентації ментального образу просторової метафори у перекладі
ТУТ Ікалюк Л.М.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
2017
Способи репрезентації ментального образу онтологічної метафори в перекладі
ТУТ Ікалюк Л.М.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія …, 2017
2017
Anna Niżegorodcew, Yakiv Bystrov, and Marcin Kleban, eds. Developing Intercultural Competence Through English: Focus on Ukrainian and Polish Cultures.
S Yakovenko
East/West: Journal of Ukrainian Studies 2 (1), 147-148, 2015
2015
Вплив міжкультурної комунікації на становлення інтер’єктивних одиниць в англійській мові
ЛМ Ікалюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2015
2015
Section: TEXT AND DISCOURSE LINGUISTICS
LM Ikalyuk, OI Doronyuk
of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 2 (2-3), 71-76, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20