Follow
Валерія Шульгіна
Валерія Шульгіна
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Verified email at nakkkim.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики
МА Михаськова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
1292007
Українська музична педагогіка: підручник
ВД Шульгіна
К.: ДАКККіМ, 129, 2005
1142005
Музична україніка: монографія
ВД Шульгіна
Київ: НМАУ, 2000
412000
Музична україніка: інформаційний і національноосвітній простір
ВД Шульгіна
Дис… д ра мистецтв 17 (01), 2002
322002
Теоретико-методологічні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до забезпечення основ мистецької освіти учнів початкової школи
ОП Хижна
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2008
282008
Нариси з історії української музичної культури: джерелознавчий пошук: монографія
ВД Шульгіна
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2007
242007
Методичні засади удосконалення музично-виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної спеціалізованої освіти
СЛ Ліпська
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
232007
Методика формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки
Ш Цзюнь-Бо
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2007
232007
Розвиток національної освіти в Україні в умовах відкритого інформаційного простору
ВД Шульгіна, ОВ Яковлев
Професіоналізм педагога: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч, 78-82, 2004
162004
Творча діяльність особистості у системі мистецької освіти України: європейський контекст
V Shulgina, S Ryabinko
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2017
152017
Мистецько-педагогічна школа видатного діяча української культури Мирослава Вантуха
Н Вадясова
NAKKKiM, 2012
142012
Методичні засади експертного дослідження культурних цінностей: навч.-метод. посіб.
ВА Бітаєв, ВД Шульгіна, СЮ Шман
навч.-метод. посіб./ВА Бітаєв, ВД Шульгіна, СЮ Шман.–Електрон. текст …, 2010
142010
Музична інформатика: навч. посіб
АІ Бондаренко, ВД Шульгіна
К.: НАКККІМ, 2011
132011
Національна освіта в Україні в умовах розвитку процесів глобалізації
ВД Шульгіна
науковий часопис. Теорія і методика мистецької освіти: Зб. наук. праць.–К …, 2004
122004
Соціокультурне проектування в мистецтві: теорія та практика
Н Івановська, ВД Шульгіна, ОВ Яковлев
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018
112018
Інтерпретація теорії культури, мистецтва і освіти в сучасній українській науці (2005-2012 рр.)
ВД Шульгіна, О Яковлев
Nat︠s︡ionalʹna akademii︠a︡ kerivnykh kadriv kulʹtury i mystet︠s︡tv, 2012
102012
Тенденції розвитку національної музичної школи в контексті загального процесу розбудови національної школи в Україні
ВД Шульгіна
Вісник Держ. академії керівних кадрів культури і мистецтв, 35-45, 1999
101999
Пам'ятки історії культури і музичного мистецтва України XVIII–першої половини XX століття: монографія
В Шульгіна, О Яковлев
К.: НАКККіМ, 2011
92011
Пам’ятки історії культури і музичного мистецтва країни ХVІІІ–першої третини ХХ ст
В Шульгіна, О Яковлєв
Монографія. К.: НАКККіМ, 247-248, 2011
62011
Мистецька освіта у вимірах української філософської думки
ВД Шульгіна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
62010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20