Юрій Сорока; Yurii Soroka
Юрій Сорока; Yurii Soroka
к. мед. наук., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ТДМУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
HISTOLOGICAL CHANGES IN SPLEEN UNDER CONDITIONS OF TOXIC CARCINOGENESIS.
N Lisnychuk, Y Soroka, I Andrijchuk, Z Nebesna, K Volkov
Georgian medical news, 160-164, 2018
22018
Сорбційна корекція змін імунологічної реактивності щурів за умов експериментального канцерогенезу та застосування хіміотерапевтичних чинників
ЮВ Сорока
Мир медицины и биологии 9 (4-1 (41)), 2013
22013
Окисно-відновна рівновага в селезінці білих щурів за умов індукованого канцерогенезу
ІЯ Демків, НЄ Лісничук, ЮВ Сорока, ОВ Чихира
Медична та клінічна хімія, 38-42, 2016
12016
Фактори розвитку оксидативного стресу за умов індукованого канцерогенезу та їх сорбційна корекція
ЮВ Сорока, ЮО Ковальчук, ОМ Олещук
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 176-180, 2013
12013
Маркери ендогенної інтоксикації та стан імунної системи в організмі білих щурів за умов хронічної неопластичної інтоксикації
ЮВ Сорока, ІЯ Демків, НЄ Лісничук
Таврический медико-биологический вестник, 2012
12012
ВПЛИВ ІНДУКОВАНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ НА БІОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ЕНДОТОКСЕМІЇ
НЄ Лісничук, ІЯ Андрійчук, МЯ Стравська, ЮВ Сорока, СІ Яворська, ...
1*
ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНА BCL-2 В ТКАНИНІ СЕЛЕЗІНКИ БІЛИХ ЩУРІВ В УМОВАХ ІНДУКОВАНОГО ОНКОГЕНЕЗУ
НЄ Лісничук, ЮВ Сорока, ІЯ Андрійчук, ЗМ Небесна, КС Волков, ...
Свiт медицини та бiологii 15 (1), 155-158, 2019
2019
Redox balance іn white rats’ spleen іn the dynamics оf experimentally developed carcinogenesis
M Stravska, I Andriichuk, Y Soroka, T Stravskyy, Y Kukuruza
The Ukrainian Biochemical Journal, 139-139, 2018
2018
INFLUENCE OF INDUCED CARCINOGENESIS ON BIOLOGICAL MARKERS OF ENDOTOXEMIA
NY Lisnychuk, IY Andriichuk, YV Soroka, MY Stravska, SI Yavorska
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY 63 (1), 137-140, 2018
2018
ЗМІНИ ОРГАНОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕЛЕЗІНКИ БІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ІНДУКОВАНОГО ОНКОГЕНЕЗУ В ДИНАМІЦІ ЕКСПЕРИМЕНТУ
НЄ Лісничук, ІЯ Андрійчук, ЮВ Сорока
Мир медицины и биологии 13 (3 (61)), 2017
2017
Experimental changes of organometric parameters of white rats' spleen in the induced oncogenesis
Y Soroka, N Lisnychuk, I Andriichuk
World of Medicine and Biology, 134-138, 2017
2017
Sorption correction of nephron submicroscopic changes caused by neoplastic chronic intoxication with application of cytostatic therapy
Soroka Yu., Lisnychuk N., Demkiv I.
Georgian Medical News, 20-24, 2017
2017
Redox balance in white rats’ spleen under induced carcinogenesis
IY Demkiv, NY Lisnychuk, YV Soroka, OV Chykhyra
Medical and Clinical Chemistry, 38-42, 2016
2016
Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи в селезінці білих щурів в умовах індукованого канцерогенезу
ІЯ Демків, НЄ Лісничук, ЮВ Сорока, ОВ Чихира
Біологія тварин, 133-133, 2016
2016
СПОСОБИ КОРЕКЦІЇ РЕГІОНАРНОЇ ГІПОКСІЇ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ШЛУНКА І ПЕЧІНКИ
ЮВ Сорока, РМ Ляхович, МА Андрейчин, ВВ Гнатів
ТГМУ, 2015
2015
Ультраструктурные изменения коры головного мозга в условиях хронического эндотоксикоза и его сорбционной коррекции
Н.Е.Лисничук, И.А.Сорока, К.С.Волков, Ю.В.Сорока
Проблемы биологии и медицины, 154–162, 2015
2015
Цитокінопосередковані імунореактивні зміни в корі півкуль великого мозку при хронічному ендотоксикозі та його сорбційній корекції
ІО Сорока, ІЯ Демків, ЮВ Сорока, НЄ Лісничук
Вісник проблем біології і медицини, 191-195, 2015
2015
Спосіб моделювання хронічної неопластичної інтоксикації
Ю. В. Сорока, І. Я. Демків, Сорока І. О., Лісничук Н. Є.
2014
Розвиток оксидативного стресу за умов індукованого канцерогенезу на тлі застосування цитостатичної терапії
ІЯД О.В. Чихира, Ю. В. Сорока, Н. Є. Лісничук
Український біохімічний журнал 86 (№ 5, (Частина 2)), С. 20–21, 2014
2014
Изменения цитокинового профиля в условиях индуцированного канцерогенеза
ИЯД Н. Е. Лисничук, Ю. В. Сорока
18 Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, 114, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20