Юрій Сорока; Yurii Soroka
Юрій Сорока; Yurii Soroka
к. мед. наук., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ТДМУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
HISTOLOGICAL CHANGES IN SPLEEN UNDER CONDITIONS OF TOXIC CARCINOGENESIS.
N Lisnychuk, Y Soroka, I Andrijchuk, Z Nebesna, K Volkov
Georgian medical news, 160-164, 2018
22018
Experimental changes of organometric parameters of white rats' spleen in the induced oncogenesis
Y Soroka, N Lisnychuk, I Andriichuk
World of Medicine and Biology, 134-138, 2017
22017
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И ПРИМЕНЕНИИ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ЮВ Сорока
Медицина и образование в Сибири, 2013
22013
Сорбційна корекція змін імунологічної реактивності щурів за умов експериментального канцерогенезу та застосування хіміотерапевтичних чинників
ЮВ Сорока
Мир медицины и биологии 9 (4-1 (41)), 2013
22013
Маркери ендогенної інтоксикації та стан імунної системи в організмі білих щурів за умов хронічної неопластичної інтоксикації
ЮВ Сорока, ІЯ Демків, НЄ Лісничук
Таврический медико-биологический вестник, 2012
22012
CHANGES OF CYTOLYSIS INDICATORS IN RATS'BLOOD RESULTED FROM SIMULTANEOUS INTOXICATION WITH TOBACCO SMOKE AND SODIUM NITRITE AFTER USING MILDRONATE.
P Lykhatskyi, L Fira, N Garlitska, D Fira, Y Soroka, N Lisnychuk, ...
Georgian Medical News, 96-102, 2019
12019
INFLUENCE OF INDUCED CARCINOGENESIS ON BIOLOGICAL MARKERS OF ENDOTOXEMIA
NY Lisnychuk, IY Andriichuk, YV Soroka, MY Stravska, SI Yavorska
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY 63 (1), 137-140, 2018
12018
ОКИСНО-вІДНОвНА РІвНОвАГА в СЕЛЕЗІНцІ БІЛИХ ЩУРІв ЗА УМОв ІНДУКОвАНОГО КАНцЕРОГЕНЕЗУ
ІЯ Демків, НЄ Лісничук, ЮВ Сорока, ОВ Чихира
Медична та клінічна хімія 18 (3), 38-42, 2016
12016
ВПЛИВ ІНДУКОВАНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ НА БІОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ЕНДОТОКСЕМІЇ
НЄ Лісничук, ІЯ Андрійчук, МЯ Стравська, ЮВ Сорока, СІ Яворська, ...
1*
VIOLATION OF THE PROOXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE IN THE SPLEEN TISSUE UNDER EXPERIMENTAL CARCINOGENESIS
Y Soroka, I Andriichuk, P Lykhatskyi, L Fira, N Lisnychuk
Georgian Medical News, 123-128, 2020
2020
Experimental Evaluation of the Effectiveness of Resveratrol as an Antioxidant in Colon Cancer Prevention
O Rytsyk, Y Soroka, I Shepet, Z Vivchar, I Andriichuk, P Lykhatskyi, L Fira, ...
Natural Product Communications 15 (6), 1934578X20932742, 2020
2020
NEUROPROTECTIVE EFFECT OF AMINOGUANIDINE IN EXPERIMENTAL OBSTETRIC ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
O Yaremchuk, Y Soroka, M Kulitska, I Kuzmak, V Chernyashova, ...
Georgian Medical News, 159-165, 2020
2020
ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНА BCL-2 В ТКАНИНІ СЕЛЕЗІНКИ БІЛИХ ЩУРІВ В УМОВАХ ІНДУКОВАНОГО ОНКОГЕНЕЗУ
НЄ Лісничук, ЮВ Сорока, ІЯ Андрійчук, ЗМ Небесна, КС Волков, ...
Свiт медицини та бiологii 15 (1), 155-158, 2019
2019
Redox balance іn white rats’ spleen іn the dynamics оf experimentally developed carcinogenesis
M Stravska, I Andriichuk, Y Soroka, T Stravskyy, Y Kukuruza
The Ukrainian Biochemical Journal, 139-139, 2018
2018
ЗМІНИ ОРГАНОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕЛЕЗІНКИ БІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ІНДУКОВАНОГО ОНКОГЕНЕЗУ В ДИНАМІЦІ ЕКСПЕРИМЕНТУ
НЄ Лісничук, ІЯ Андрійчук, ЮВ Сорока
Мир медицины и биологии 13 (3 (61)), 2017
2017
Sorption correction of nephron submicroscopic changes caused by neoplastic chronic intoxication with application of cytostatic therapy
Soroka Yu., Lisnychuk N., Demkiv I.
Georgian Medical News, 20-24, 2017
2017
Redox balance in white rats’ spleen under induced carcinogenesis
IY Demkiv, NY Lisnychuk, YV Soroka, OV Chykhyra
Medical and Clinical Chemistry, 38-42, 2016
2016
Перебіг окисно-відновних процесів у селезінці білих щурів в умовах індукованого канцерогенезу
Н Лісничук, І Демків, Ю Сорока, І Сорока, О Чихира
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 368-369, 2016
2016
Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи в селезінці білих щурів в умовах індукованого канцерогенезу
ІЯ Демків, НЄ Лісничук, ЮВ Сорока, ОВ Чихира
Біологія тварин, 133-133, 2016
2016
СПОСОБИ КОРЕКЦІЇ РЕГІОНАРНОЇ ГІПОКСІЇ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ШЛУНКА І ПЕЧІНКИ
ЮВ Сорока, РМ Ляхович, МА Андрейчин, ВВ Гнатів
ТГМУ, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20