Lyubov Boyarkina, Любов Бояркіна, Любовь Бояркина
Lyubov Boyarkina, Любов Бояркіна, Любовь Бояркина
Институт орошаемого земледелия НААН Украины, лаборатория экономики
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання і прогнозування для проектів геоінформаційних систем
ВВ Морозов, СЯ Плоткін, ОВ Морозов, КС Лисогоров, ЛВ Бояркіна, ...
92008
Науково-практичні аспекти використання програми «Електронні технологічні карти ІЗЗ НААН» для планування технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах зрошення
ЛВ Бояркіна
Зрошуване землеробство, 73-78, 2014
22014
Застосування інформаційних технологій для здійснення оцінки кліматичних умов та розрахунку водопотреби люцерни на корм
РА Вожегова, АВ Шепель, ЛВ Бояркіна
Таврійський науковий вісник, 17-23, 2013
22013
Метод кореляційно регресійного аналізу як інструмент оцінки ефективності технологій вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях
ОМ Димов, ЛВ Бояркіна
Зрошуване землеробство, 44-52, 2019
12019
Інноваційні напрями розвитку зрошуваних меліорацій в умовах Південного Степу України
РА Вожегова, ІМ Біляєва, СВ Коковіхін
Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 31-40, 2016
12016
Науково-практичні аспекти впровадження ресурсоощадних інноваційних проектів у зрошуване землеробство Півдня України
РА Вожегова, СВ Коковіхін, ІО Конащук, ЛВ Бояркіна
Зрошуване землеробство, 24-28, 2012
12012
Вплив післядії обробки екзогенними фітогормонами на продуктивність насіннєвої картоплі літнього садіння на півдні України
РА Вожегова, ГС Балашова, ЛВ Бояркіна
Зрошуване землеробство, 147-151, 2020
2020
Науковий твір «Науково-практичні рекомендації по удосконаленню інституціонального забезпечення інноваційних організаційно-правових форм підприємництва у практиці зрошуваного …
РА Вожегова, ЛМ Грановська, ОМ Димов, ЛВ Бояркіна
2019
Продуктивність насіннєвої картоплі літнього садіння свіжозібраними бульбами в умовах зрошення на півдні України
ГС Балашова, ЛВ Бояркіна
Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних …, 2019
2019
Урожайность семенного картофеля в весенней посадке в зависимости от густоты посадки и минерального питания при орошении на юге Украины
ГС Балашова, ЛВ Бояркіна
Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане …, 2019
2019
Вплив фітогормональної регуляції рослин на продуктивність картоплі при вирощуванні за весняного садіння в умовах зрошення півдня України
ГС Балашова, ЛВ Бояркіна
Інноваційні розробки молоді в сучасному овочівництві : зб. тез Міжнарод …, 2019
2019
Вплив рівня живлення та густоти садіння на продуктивність насіннєвої картоплі за літнього садіння свіжозібраними бульбами в умовах зрошення півдня України
РА Вожегова, ГС Балашова, ЛВ Бояркіна
Сучасні розробки сільськогосподарської галузі – аграрній науці : матеріали …, 2019
2019
Вплив норм добрив і густоти садіння на продуктивність насіннєвої картоплі за раннього збирання в умовах півдня України
РА Вожегова, ГС Балашова, ЛВ Бояркіна
Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі - наукові пошуки молоді …, 2019
2019
Науково-методичні рекомендації з формування моделі удосконалення інституцій економічних відносин у зрошуваному землеробстві
РА Вожегова, ОМ Димов, ЛВ Бояркіна, РА Кисельова, ВО Шарій
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019
2019
Продуктивність картоплі при вирощуванні за весняного садіння в умовах зрошення на півдні України залежно від фітогормональної регуляції рослин
ГС Балашова, ЛВ Бояркіна
Вісник аграрної науки, 65-71, 2019
2019
Ріст, розвиток та продуктивність рослин картоплі залежно від обробки екзогенними фітогормонами за весняного садіння
РА Вожегова, ГС Балашова, ЛВ Бояркіна
Зрошуване землеробство, 68-72, 2019
2019
Productivity of seed potato at spring and summer planting with freshly collected tubers In the conditions of the South Ukraine
LV Boyarkina
Current state, challenges and prospects for research in natural sciences, 64-85, 2019
2019
Напрями підвищення екологічної безпеки зрошуваних ґрунтів
ОМ Димов, РА Кисельова, ЛВ Бояркіна
Ґрунтові ресурси: їх роль у збереженні екосистем та забезпеченні добробуту …, 2018
2018
Науково-методичні рекомендації з розрахунку нормативів витрат на вирощування зернових, технічних, овочевих культур, картоплі та люцерни за інноваційними технологіями і …
РА Вожегова, ОМ Димов, ЛВ Бояркіна
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
2018
Науково-методичні рекомендації з розробки інституціонального механізму забезпечення екологічної безпеки зрошуваного землеробства
РА Вожегова, ЛМ Грановська, ОМ Димов, РА Кисельова, ЛВ Бояркіна
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20