Підписатись
Любов Бояркіна, Liubov Boiarkina, Lubov Boiarkina
Любов Бояркіна, Liubov Boiarkina, Lubov Boiarkina
Інші іменаLyubov Boyarkina
Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України, відділ геоінформаційних
Підтверджена електронна адреса в icsanaas.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нормативи витрат матеріально-технічних ресурсів при вирощуванні основних сільськогосподарських культур: Наукове видання
РА Вожегова, ЛМ Грановська, СП Голобородько, МВ Вердиш, ...
Херсон: ІЗЗ НААН, 2013
162013
Моделювання і прогнозування для проектів геоінформаційних систем
ВВ Морозов, СЯ Плоткін, ОВ Морозов, КС Лисогоров, ЛВ Бояркіна, ...
132008
The efficiency of different moisture and nutrition conditions in early potato growing under drip irrigation in southern Ukraine
OK Raisa Vozhehova, Galina Balashova, Liubov Boiarkina, Olesya Yuzyuk ...
Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) 1 (66), 1-16, 2021
6*2021
Застосування інформаційних технологій для здійснення оцінки кліматичних умов та розрахунку водопотреби люцерни на корм
РА Вожегова, АВ Шепель, ЛВ Бояркіна
Таврійський науковий вісник, 17-23, 2013
42013
Метод кореляційно регресійного аналізу як інструмент оцінки ефективності технологій вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях
ОМ Димов, ЛВ Бояркіна
Зрошуване землеробство, 44-52, 2019
32019
Інноваційні напрями розвитку зрошуваних меліорацій в умовах Південного Степу України
РА Вожегова, ІМ Біляєва, СВ Коковіхін
Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 31-40, 2016
32016
Порівняльний аналіз формування врожайності гібридів кукурудзи різних груп ФАО за краплинного зрошення
РА Вожегова, ЮО Лавриненко, ТЮ Марченко, ЛВ Бояркіна, ВО Шарій, ...
Аграрні інновації, 24-31, 2023
22023
Продуктивність насіннєвої картоплі за раннього збирання в умовах півдня України
РА Вожегова, ГС Балашова, ЛВ Бояркіна
Аграрні інновації, 79-83, 2020
22020
Науково-практичні аспекти використання програми «Електронні технологічні карти ІЗЗ НААН» для планування технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах зрошення
ЛВ Бояркіна
Зрошуване землеробство, 73-78, 2014
22014
Особливості нових зразків сої Glycine max.(L.) в умовах зрошення Півдня України
Р Вожегова, В Боровик, В Клубук, Л Бояркіна, І Біднина
Вісник аграрної науки 100 (3), 82-87, 2022
12022
Стан та перспективи розвитку світового рисівництва
РА Вожегова, ЛВ Бояркіна, ВО Боровик, ІО Біднина, ОС Шабля, ...
Аграрні інновації, 11-17, 2022
12022
Evaluation of cotton gene pool samples in different years of heat supply in the conditions of the southern steppe of Ukraine.
R Vozhehova, V Borovik, S Kokovikhin, I Biliaieva, O Kokovikhina, ...
12022
Productivity of seed potato at spring and summer planting with freshly collected tubers In the conditions of the South Ukraine
LV Boyarkina
Current state, challenges and prospects for research in natural sciences, 64-85, 2019
1*2019
Інформаційне забезпечення процесів оздоровлення та відтворення вихідного матеріалу в первинному насінництві картоплі в умовах зрошення півдня України
РА Вожегова, ГС Балашова, ЛВ Бояркіна
Зрошуване землеробство, 27-34, 2017
12017
Науково-практичні аспекти впровадження ресурсоощадних інноваційних проектів у зрошуване землеробство Півдня України
РА Вожегова, СВ Коковіхін, ІО Конащук, ЛВ Бояркіна
Зрошуване землеробство, 24-28, 2012
12012
JUSTIFICATION OF RISKS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AND MEANS OF THEIR LEVELING
ЛВ БОЯРКІНА, ЕБ БОЙЧЕНКО
Аграрні інновації, 228-233, 2023
2023
The response of the medium fiber cotton variety Pidozersky 4 to the seeding rate and row width under different conditions of soil moisture in the southern steppe of Ukraine.
R Vozhehova, V Borovyk, Y Stepanov, I Bidnyna, L Boiarkina, O Piliarska, ...
Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture …, 2023
2023
Вплив зрошення, ширини міжрядь і густоти рослин на врожайність бавовнику Gossypium hirsutum (L.) в умовах Південного Степу України
Р Вожегова, В Боровик, Л Бояркіна, О Пілярська, Ю Степанов, ...
Вісник аграрної науки 100 (10), 61-67, 2022
2022
Значення джерел цінних ознак для селекції бавовнику
VO Borovyk, RA Vozhehova, TY Marchenko, LV Boiarkina, TM Khomenko
Plant varieties studying and protection 18 (1), 42-49, 2022
2022
Генетичні ресурси рослин–важливе підґрунтя для селекції нових сортів
РА Вожегова, ВО Боровик, ЛВ Бояркіна
Аграрні інновації, 85-93, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20