Ольга Михайлівна Полякова
Ольга Михайлівна Полякова
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Формування творчої активності майбутніх учителів у процесі розв’язання педагогічних задач
ОМ Полякова
Харків.–1998.–18с, 1999
151999
Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація: навчальний посібник для соціальних педагогів та практичних психологів освітніх закладів
ОМ Полякова
Суми: Університетська книга, 2009
52009
Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні: навч. посіб.
ОМ Полякова
Суми: Університет, 2009
32009
Технологія соціально-педагогічної практики в соціальних службах: метод. посіб. для студ. напряму підготовки 8.010105 «Соціальна педагогіка»
ОМ Полякова
Суми: Сум ДПУ, 2009
22009
Тетяна Шевченко
О Полякова
Редакційна колегія, 307, 2019
2019
Cоціально-педагогічні умови формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу
Т Шевченко, ОМ Полякова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Технології соціально-педагогічної профілактики насильства серед учнів військових ліцеїв-інтернатів
ОМ Полякова
Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdiua a sociálnej práce …, 2016
2016
Соціально-педагогічні технології роботи з чоловіками схильними до агресії
ОМ Полякова
Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення : стан, причини та механізми …, 2016
2016
Форум-театр як театрально-педагогічна технологія фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів
ПО М.
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Соціальна …, 2015
2015
До питання діалектичного взаємозв’язку категорій «театральні технології» і «театрально-педагогічні технології»
ПО М.
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2014
2014
Театральная педагогика: ретроспектива становления и развития понятия
ПО М.
Традиции и инновации в судьбах национальных образовательных систем …, 2014
2014
К вопросу о сущности театральных технологий в аспекте профессиональной подготовки будущих социальных педагогов
ПО М.
SOCIAL EDUCATION: CURRENT PROBLEMS AND PERSPECTIVES : 3rd International …, 2014
2014
К проблеме внедрения театральной педагогики в процесс профессиональной подготовки будущих социальных педагогов
ПО М.
Международная научно-практическая конференция «Социально-педагогическое …, 2014
2014
Структура професійних ціннісних орієнтацій А. С. Макаренка
ОМ Полякова
Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти …, 2013
2013
Сутність соціально-педагогічного супроводу батьків-вихователів дитячого сімейного типу та його особливості
ОМ Полякова, ЛІ Пономаренко
ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА І НАУКА В УМОВАХ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ТРАДИЦІЇ …, 2013
2013
Культурологічний підхід як основа аналізу соціально-педагогічної роботи А. С. Макаренка з неповнолітніми правопорушниками
ОМ Полякова
Творча спадщина А. С. Макаренка : осмислення історичного досвіду та …, 2013
2013
Соціальна реклама як метод професійної підготовки соціальних педагогів
ОГ Козлова, ОМ Полякова
Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навчально-методичний …, 2013
2013
Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навчально-методичний посібник
АА Сбруєва, ОА Луценко, ОМ Полякова
Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2013
2013
Використання дидактичних ігор у підготовці фахівців з соціальної педагогіки
АА Сбруєва, ОМ Полякова
Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навчально-методичний …, 2013
2013
Місце театральних технологій у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів
ОМ Полякова
Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20