Ольга Михайлівна Полякова
Ольга Михайлівна Полякова
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування творчої активності майбутніх учителів у процесі розв’язання педагогічних задач
ОМ Полякова
Харків.–1998.–18с, 1999
191999
Стан наукових пошуків з проблеми становлення та розвитку правової освіти в Україні: публічно-управлінський аспект
ОС Полякова
Актуальні проблеми державного управління, 131-135, 2016
62016
Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація: навчальний посібник для соціальних педагогів та практичних психологів освітніх закладів
ОМ Полякова
Суми: Університетська книга, 2009
62009
Технологія соціально-педагогічної практики в соціальних службах: метод. посіб. для студ. напряму підготовки 8.010105 «Соціальна педагогіка»
ОМ Полякова
Суми: Сум ДПУ, 2009
32009
Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні: навч. посіб.
ОМ Полякова
Суми: Університет, 2009
32009
Cоціально-педагогічні умови формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу
Т Шевченко, ОМ Полякова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
12019
Формування культури материнства старшокласниць як актуальна соціально-педагогічна проблема
ОМ Полякова, МВ Сіренко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
12009
Multicultural Competence of University Students in Ukraine: Reality and Perspectives.
TK Olha Poliakova, Tetiana Ridel
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 11 (4), 221-247, 2019
2019
Показники й критерії, що характеризують стан організації управління правовою освітою населення
О Полякова
Теоретичні та прикладні питання державотворення, 73-81, 2018
2018
Проблеми публічного управління правовою освітою в матеріалах конференцій і періодичних виданнях України: наукометричний аналіз
ОС Полякова
Теорія та практика державного управління, 23-29, 2017
2017
Технології соціально-педагогічної профілактики насильства серед учнів військових ліцеїв-інтернатів
ОМ Полякова
Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdiua a sociálnej práce …, 2016
2016
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОЮ ОСВІТОЮ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
ОС Полякова
UKRAINE–EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW, 348, 2016
2016
Соціально-педагогічні технології роботи з чоловіками схильними до агресії
ОМ Полякова
Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення : стан, причини та механізми …, 2016
2016
Форум-театр як театрально-педагогічна технологія фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів
ПО М.
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Соціальна …, 2015
2015
До питання діалектичного взаємозв’язку категорій «театральні технології» і «театрально-педагогічні технології»
ПО М.
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2014
2014
Театральная педагогика: ретроспектива становления и развития понятия
ПО М.
Традиции и инновации в судьбах национальных образовательных систем …, 2014
2014
К вопросу о сущности театральных технологий в аспекте профессиональной подготовки будущих социальных педагогов
ПО М.
SOCIAL EDUCATION: CURRENT PROBLEMS AND PERSPECTIVES : 3rd International …, 2014
2014
К проблеме внедрения театральной педагогики в процесс профессиональной подготовки будущих социальных педагогов
ПО М.
Международная научно-практическая конференция «Социально-педагогическое …, 2014
2014
Структура професійних ціннісних орієнтацій А. С. Макаренка
ОМ Полякова
Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти …, 2013
2013
Сутність соціально-педагогічного супроводу батьків-вихователів дитячого сімейного типу та його особливості
ОМ Полякова, ЛІ Пономаренко
ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА І НАУКА В УМОВАХ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ТРАДИЦІЇ …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20