Ольга Михайлівна Полякова
Ольга Михайлівна Полякова
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування творчої активності майбутніх учителів у процесі розв’язання педагогічних задач
ОМ Полякова
Харків.–1998.–18с, 1999
191999
Стан наукових пошуків з проблеми становлення та розвитку правової освіти в Україні: публічно-управлінський аспект
ОС Полякова
Актуальні проблеми державного управління, 131-135, 2016
62016
Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація: навчальний посібник для соціальних педагогів та практичних психологів освітніх закладів
ОМ Полякова
Суми: Університетська книга, 2009
62009
Технологія соціально-педагогічної практики в соціальних службах: метод. посіб. для студ. напряму підготовки 8.010105 «Соціальна педагогіка»
ОМ Полякова
Суми: Сум ДПУ, 2009
32009
Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні: навч. посіб.
ОМ Полякова
Суми: Університет, 2009
32009
Multicultural Competence of University Students in Ukraine: Reality and Perspectives.
TK Olha Poliakova, Tetiana Ridel
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 11 (4), 221-247, 2019
1*2019
Cоціально-педагогічні умови формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу
Т Шевченко, ОМ Полякова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
12019
Форум-театр як технологія соціокультурної діяльності: етапи становлення в Україні
ОМ Полякова, ЛІ Пономаренко
Інноваційна педагогіка, 170-173, 2018
12018
Формування культури материнства старшокласниць як актуальна соціально-педагогічна проблема
ОМ Полякова, МВ Сіренко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
12009
Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного періоду
АО Поляничко, ОВ Гончаренко, ОВ Знобей, ІМ Іонова, ГВ Кирилюк, ...
2020
ФоРМУВаННЯ ТолеРаНТНоСТІ УЧНІВ ПоЧаТКоВоЇ ШКолИ До ДІТеЙ ІЗ оСоБлИВИМИ оСВІТНІМИ ПоТРеБаМИ tHe formatIoN of toLeraNCe of PrImary SCHooL PuPILS for CHILdreN WItH SPeCIaL …
І Луценко, Є Мартинова, О Полякова, О Савченко, В Синьов, ...
Педагогічна освіта, 260, 2018
2018
Показники й критерії, що характеризують стан організації управління правовою освітою населення
О Полякова
Теоретичні та прикладні питання державотворення, 73-81, 2018
2018
Проблеми публічного управління правовою освітою в матеріалах конференцій і періодичних виданнях України: наукометричний аналіз
ОС Полякова
Теорія та практика державного управління, 23-29, 2017
2017
Технології соціально-педагогічної профілактики насильства серед учнів військових ліцеїв-інтернатів
ОМ Полякова
Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdiua a sociálnej práce …, 2016
2016
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОЮ ОСВІТОЮ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
ОС Полякова
UKRAINE–EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW, 348, 2016
2016
Соціально-педагогічні технології роботи з чоловіками схильними до агресії
ОМ Полякова
Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення : стан, причини та механізми …, 2016
2016
Форум-театр як театрально-педагогічна технологія фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів
ПО М.
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Соціальна …, 2015
2015
До питання діалектичного взаємозв’язку категорій «театральні технології» і «театрально-педагогічні технології»
ПО М.
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2014
2014
Театральная педагогика: ретроспектива становления и развития понятия
ПО М.
Традиции и инновации в судьбах национальных образовательных систем …, 2014
2014
К вопросу о сущности театральных технологий в аспекте профессиональной подготовки будущих социальных педагогов
ПО М.
SOCIAL EDUCATION: CURRENT PROBLEMS AND PERSPECTIVES : 3rd International …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20