Брянцева Ганна Володимирівна / Брянцева Г.В. / Шугайло Г.В. / Bryantceva H
Брянцева Ганна Володимирівна / Брянцева Г.В. / Шугайло Г.В. / Bryantceva H
Мелітопольський державний педагогічний університет
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Диференційований підхід до навчання комп'ютерних технологій майбутніх учителів інформатики
ГВ Шугайло
Шугайло ГВ–Мелітополь, 2003
242003
Візуалізація навчального матеріалу з комп’ютерної графіки за допомогою асоціативних зображень-образів
ГВ Брянцева
Освіта Донбасу, 53-59, 2011
112011
Розвиток композиційно-графічних умінь у майбутніх учителів інформатики у процесі диференційованого вивчення комп’ютерних технологій
ГВ Шугайло
Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка, 199-202, 2000
52000
Проектування візуальної складової слайдів для навчальних комп'ютерних презентацій
ГВ Брянцева
Інформаційні технології в освіті, 112-118, 2013
42013
Дидактичні принципи побудови методичного комплексу для диференційованого навчання комп’ютерних технологій у курсі інформатики в педагогічному вузі [Електронний ресурс]
ГВ Шугайло
Матеріали конференції “Методичні проблеми впровадження нових інформаційних …, 2001
42001
Візуальний підхід до педагогічної комунікації
ГВ Брянцева
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 4 (2), 1-9, 2016
32016
Співвідношення національної рамки кваліфікації з європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України
Г Брянцева, ВВ Молодиченко, ВВ Осадчий, КП Осадча, С Симоненко
Молодь і ринок, 23-28, 2015
32015
Особливості підготовки педагогічних презентацій
ВЛ Говорющенко, ГВ Брянцева
Інформаційні технології освіті та науці,(10), 58-62, 2018
22018
Сучасні підходи до створення освітніх інформаційних систем, заснованих на технології опрацювання знань на основі онтологій
Г Брянцева, О Брянцев, К Осадча
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2015
12015
Диференційований підхід до розробки лабораторних завдань для студентів педагогічного вузу–майбутніх учителів інформатики
ГВ Шугайло
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: збірник наукових праць.–К.: НПУ ім …, 2001
12001
Акмеологічний підхід у підготовці учителів до візуалізації навчальної інформації в процесі формування професійної компетентності бакалаврів в умовах професійно-практичної …
ГВ Брянцева, ОА Брянцев
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 57-61, 2019
2019
Розвиток творчих здібностей бакалаврів засобами паперової інженерії у контексті професійного навчання
ОА Брянцев, ГВ Брянцева
Сучасна педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями …, 2019
2019
Розвиток творчих здібностей учнів засобами паперової інженерії
ГВ Брянцева, ОА Брянцев
Сучасна педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями …, 2019
2019
Використання паперової інженерії в проектуванні лепбуку
Г Брянцева, ОА Брянцев
Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи: кол …, 2019
2019
Використання проектного методу у професійній підготовці майбутніх дизайнерів на макетах європейської готичної архітектури
ОА Брянцев, ГВ Брянцева
Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти: зб …, 2019
2019
Методика опрацювання листівок до святкових подій ІТ-календаря на позакласних заняттях з інформатики
ГВ Брянцева, ОА Брянцев
Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти: зб …, 2019
2019
Унаочнення навчального матеріалу за допомогою візуальних слайдів
Г Брянцева
Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали Міжнар. наук.-практ …, 2018
2018
Формування в бакалаврів навичок візуалізації презентацій
ГВ Брянцева, ОА Брянцев
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2018
2018
Реалізація комп’ютерної підтримки інноваційних технологій корекції дисграфій
H Bryantceva, E Dovbnya, H Chemerys
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (4), 56-66, 2017
2017
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЛАЙДОВ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АВ Брянцева, АА Брянцев
Научно-образовательное культурно-просветительское периодическое издание …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20