Follow
Bielchev Pavel,Бєльчев Павло Васильович
Bielchev Pavel,Бєльчев Павло Васильович
Мелітопольський державний педагогічний універстет імені Богдана Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтерактивний електронний плакат як сучасний дидактичний засіб навчання фізики в загальноосвітній школі
ПВ Бєльчев
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2011
182011
Навчальне середовище та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання. Личность в едином образовательном пространстве
ПВ Бєльчев
Сборник научных статей І Международного образовательного форума, 18-21, 2010
62010
Розвиток логічного мислення учнів основної школи у процесі навчання фізики
ПВ Бєльчев
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2005
62005
Проектування педагогічних тестів контролю знань
ПВ Бєльчев
Збірник наукових праць (Матеріали науково-практичної конференції …, 2001
62001
Реалізація сучасних дидактичних принципів навчання фізики за допомогою інтерактивної дошки
ПВ Бєльчев
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
52014
Реалізація сучасних принципів навчання математики за допомогою інтерактивної дошки Smart Board
ТІ Таблер, ПВ Бєльчев
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2012
52012
Розширення можливостей технічних засобів навчання фізики у загальноосвітній школі та їх класифікація
П Бєльчев
Видавництво УжНУ" Говерла", 2009
52009
Контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за допомогою онлайн ресурсу plickers
ПВ Бєльчев, ОМ Атаманчук
Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матер …, 2016
32016
Трагічний образ української молоді у романі С. Жадана Ворошиловград
АВ Землянська, ОВ Стрілець
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
22014
Мультімедійна комп’ютерна енциклопедія як засіб організації самостійної роботи учнів старшої школи
ПВ Бєльчев
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 82, 126-131, 0
2
Компетентнісний підхід до організації виробничої практики майбутніх викладачів вищої школи: навчальний посібник
ТФ Бєльчева, ПВ Бєльчев, МВ Елькін, СС Ізбаш
МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь, 2016
12016
Семантика небесного простору в поезії Володимира Родіонова
АВ Землянська, ОВ Стрілець
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2014
12014
Мультискрипт як засіб реалізації інформаційної компетентності майбутніх вчителів
ПВ Бєльчев, ТІ Таблер
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
12013
Теоретичні аспекти дослідження проблеми підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом
ПВ Бєльчев, НВ Меркулова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
12013
Проектування змісту відеохрестоматії з фізики для учнів загальноосвітніх шкіл
П Бєльчев
Видавництво УжНУ" Говерла", 2010
12010
Редакційна колегія
Л Семеновська, Т Зузяк, І Цебрій
2022
Впровадження медіаосвітніх технологій в освітній процес із дисциплін фізико-математичного циклу в закладах вищої освіти
ПВ Бєльчев, ОГ Бурцева
Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
Виробнича (педагогічна) практика здобувачів третього рівня вищої освіти
ПВ Бєльчев, ТФ Бєльчева, ЮІ Єрмак, АА Коробченко
ФОП Однорог ТВ, 2021
2021
Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали регіональної науково-практичної конференції, 23 груд. 2020 р.
К Аверіна, Ю Антибура, І Батарейна, П Бєльчев, О Буснюк, С Вовк, ...
Мелітополь, 2021
2021
Розвиток інклюзивної освіти в Україні: історіографічний аспект
АА Коробченко, ПВ Бєльчев, ТФ Бєльчева
EDITORIAL BOARD, 323, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20