Галина Забчук
Галина Забчук
кафедра банківського бізнесу ЗУНУ
Verified email at wunu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
О Дзюблюк, Г Забчук
Тернопіль: Астон, 2012
352012
Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва
ОВ Дзюблюк, ГМ Забчук
Фінанси України, 17-27, 2012
142012
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності
ОВ Дзюблюк, МД Алексеєнко, ВВ Корнєєв, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, ...
92017
Іноземний капітал в банківській системі України як стимул розвитку економіки
Г Забчук
ТНЕУ, 2008
62008
Кредитні важелі стимулювання економічного розвитку
ОВ Дзюблюк, ГМ Забчук
Тернопіль, 2014
52014
Кредитні важелі стимулювання економічного розвитку: моногр.
ОВ Дзюблюк, ГМ Забчук
Тернопіль: Терно-граф, 2011
52011
Механізм застосування кредитних важелів комерційними банками України
ГМ Забчук
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 23-26, 2009
52009
Активізація банківського кредитування реального сектору економіки як передумова відновлення економічного зростання
ГМ Забчук
Економічний аналіз 28 (1), 172-177, 2018
42018
Особливості кредитування підприємств малого і середнього бізнесу в Польщі
Г Забчук, І Замолинська
Наука молода, 48-54, 2016
32016
Міжнародні розрахунки і валютні операції
Г Забчук
Тернопіль, ТНЕУ, 2014
3*2014
Особливості функціонування банків з іноземним капіталом в Україні
Г Забчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2013
32013
Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфеля
ОТ Іващук, ГМ Забчук, НВ Дзюбановська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 459-467, 2010
32010
Аналіз факторів впливу на ефективність грошово-кредитної політики: вітчизняні реалії
ГМ Забчук, ОВ Гнатів
Економічний аналіз. 28 (№ 4.), 131-142, 2018
22018
Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України
ОВ Дзюблюк, ГМ Забчук, ЮМ Балянт, ГР Галіцейська
Тернопіль : Екон. думка, 2014
22014
Монетарні важелі впливу на економіку в умовах розвинутих ринкових відносин
ГМ Забчук
22005
Банківська справа: Навчальний посібник
О Левандівський, Г Забчук, В Савич
Івано-Франківськ: ІМЕ «Галицька академія, 2005
22005
Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів
ОВ Дзюблюк, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ГМ Забчук, ОО Іващук, ...
Відень, Premier Publishing, 2018
12018
Стимулювання інвестиційної активності комерційних банків
ГМ Забчук
Український журнал прикладної економіки 1 (4), 15-26, 2016
12016
Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки
ГМ Забчук
Тернопільський національний економічний університет, 2010
12010
ПІДПРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В НІДЕРЛАНДАХ
Г Забчук, Р Завадська
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 1 …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20