Follow
Namisnyak O., О.М. Намісняк, Olga Namisniak, Ольга Намісняк, Olha Namisniak, Olha Namisnyak
Namisnyak O., О.М. Намісняк, Olga Namisniak, Ольга Намісняк, Olha Namisniak, Olha Namisnyak
Horbachevskyy Ternopil National Medical University
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування професійного мовлення медичних сестер у процесі фахової підготовки до практичної діяльності з ВІЛ-інфікованими пацієнтами
ОН Світлана Ястремська, Віталій Кульчицький
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 4 (108), 308-316, 2021
2021
Non-invasive diagnostic methods of the liver fibrosis in patients with overweigh and obesity
MH Nadiia Gavryliuk, Ihor Hospodarskyy, Oksana Prokopchuk, Olga Namisniak
Journal of Education, Health and Sport 3 (11), 239-245, 2021
2021
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, ЯК ОДНА З НОВІТНІХ ФОРМ ОСВІТИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ
ОМ Намісняк
TДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 2014
2014
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ЄДИНОГО ДНЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-МАГІСТРІВ У ТДМУ ІМЕНІ І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ОМ Намісняк
Медсестринство, 2014
2014
Дистанційне навчання як новітня технологі у здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня магістр медсестринства
ОМ Намісняк
Гуманітарний вісник 1 (10), 35-37, 2014
2014
Актуальність використання дистанційного навчання при підготовці медичних сестер магістрів у США
ОМ Намісняк, ІМ Мельничук
Науковий огляд 3 (2), 35-37, 2014
2014
Практичне Медсестринство: навчальний посібник
ЛЯ Ковальчук, ОІ Яшан, СО Ястремська, ОМ Прокопів, та ін.
Укрмедкнига, 2012
2012
З історії виникнення та досвіду роботи товариства Червоного Хреста в Україні та Тернопільській області
ОМ Прокопів
Медсестринство 4 (3), 29-31, 2009
2009
З досвіду підготовки медсестер - бакалаврів в медсестринській школі імені Мері Блек університету Південної Кароліни Апстейт
ОІ Яшан, СО Ястремська, СО Коноваленко, ОМ Прокопів
Медсестринство 4 (3), 5-8, 2009
2009
Реформа медичної освіти в Україні та стан підготовки медичних сестер
СО Ястремська, ІЯ Господарський, ОМ Прокопів
Медсестринство 3 (4), 19-22, 2008
2008
До питання готовності вищих медичних навчальних закладів, які готують медичних сестер до участі у міжнародному освітньому проекті з медсестринської освіти
НО Ліщенко, ОМ Прокопів
Медсестринство 2 (1), 31-36, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11