Namisnyak O., О.М. Намісняк
Namisnyak O., О.М. Намісняк
Horbachevsky Ternopil State Medical University
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, ЯК ОДНА З НОВІТНІХ ФОРМ ОСВІТИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ
ОМ Намісняк
TДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 2014
2014
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ЄДИНОГО ДНЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-МАГІСТРІВ У ТДМУ ІМЕНІ І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ОМ Намісняк
ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 2014
2014
Дистанційне навчання як новітня технологі у здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня магістр медсестринства
ОМ Намісняк
Гуманітарний вісник 1 (10), 35-37, 2014
2014
Актуальність використання дистанційного навчання при підготовці медичних сестер магістрів у США
ОМ Намісняк, ІМ Мельничук
Науковий огляд 3 (2), 35-37, 2014
2014
Практичне Медсестринство: навчальний посібник
ЛЯ Ковальчук, ОІ Яшан, СО Ястремська, ОМ Прокопів, та ін.
Укрмедкнига 1, 423 с., 2012
2012
З історії виникнення та досвіду роботи товариства Червоного Хреста в Україні та Тернопільській області
ОМ Прокопів
Медсестринство 4 (3), 29-31, 2009
2009
З досвіду підготовки медсестер - бакалаврів в медсестринській школі імені Мері Блек університету Південної Кароліни Апстейт
ОІ Яшан, СО Ястремська, СО Коноваленко, ОМ Прокопів
Медсестринство 4 (3), 5-8, 2009
2009
Реформа медичної освіти в Україні та стан підготовки медичних сестер
СО Ястремська, ІЯ Господарський, ОМ Прокопів
Медсестринство 3 (4), 19-22, 2008
2008
До питання готовності вищих медичних навчальних закладів, які готують медичних сестер до участі у міжнародному освітньому проекті з медсестринської освіти
НО Ліщенко, ОМ Прокопів
Медсестринство 2 (1), 31-36, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9