Подписаться
Світлана Володимирівна Гвоздецька
Світлана Володимирівна Гвоздецька
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІФК, кафедра ТМФК
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійно-прикладна фізична підготовка: навчально-методичний посібник для спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, СВ Чередніченко
39*2017
Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти
П Рибалко, С Гвоздецька, Л Прокопова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 340-347, 2016
332016
Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури
ЛІ Прокопова, АБ Гученко, СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
242016
Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку на основі використання індивідуальних завдань
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 197-204, 2016
242016
Психологічна підготовка легкоатлетів-спринтерів в умовах шкільної спортивної секції
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова, ОЯ Дубинська
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
182017
Особливості розвитку спритності у дітей молодшого шкільного віку в групах продовженого дня
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова, ОЯ Дубинська, ...
142021
Наскрізна програма практик для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура
ЛІ Прокопова, ТО Лоза, СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ВЛ Жуков
92017
Корекційна спрямованість занять з фізичного виховання старших дошкільників із затримкою психічного розвитку
СВ Гвоздецька
Автореф. дис… канд. з фіз. вих. і спорту: 24.00. 02.–Харків, 2005.–20 с, 2005
82005
Вивчення особливостей рівня фізичної підготовленості у дітей дошкільного віку із затримкою психічного віку
С Гвоздецька
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 2002
52002
Корекція психофізичного стану дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку в процесі занять з фізичного виховання
С Гвоздецька
Молода спортивна наука України: зб. наук. ст. асп. галузі фіз. культури та …, 2004
42004
Сучасна система фізичного виховання у ЗВО
СГ Гавришко, СВ Гвоздецька, ІМ Приходько
Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023
32023
Розвиток координаційних здібностей дівчат 11 років на секційних заняттях з баскетболу
СВ Гвоздецька, ІА Волчек
Молодий вчений, 83-86, 2017
32017
Коррекция показателей памяти у детей 6 лет с задержкой психического развития средствами физического воспитания
СВ Гвоздецкая
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2008
32008
Навчально-методичний комплекс з дисципліни теорія і методика фізичного виховання
ЛІ Прокопова, ТО Лоза, СВ Гвоздецька
Суми: СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
22019
Оздоровча спрямованість фізичного виховання студентів на основі впровадження інноваційних фітнес-технологій
О Дубинська, С Гвоздецька
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 229-239, 2018
22018
Коррекция показателей внимания у детей 6 лет с задержкой психического развития средствами физического воспитания
СВ Гвоздецкая
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2006
22006
Польський ринок фітнес-послуг в умовах турбулентності
Т Бугаєнко, М Лянной, Ю Тонкопей, С Гвоздецька, А Сєчин
Вісник Хмельницького національного університету, 270-275, 2022
12022
Мінімальна сила як базовий компонент диференційованого розвитку силових здібностей підлітків
ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова, СВ Гвоздецька, АД Красілов, ...
СумДПУ імені АС Макаренка, 2021
12021
Особливості морфофункціонального розвитку молодших школярів міської і сільської місцевості
О Ситник, СВ Гвоздецька
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 275-280, 2014
12014
Особливості фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах воєнного стану в Україні
ЛВ Красюк, СВ Гвоздецька, СГ Гавришко
Київ, 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20