Світлана Володимирівна Гвоздецька
Світлана Володимирівна Гвоздецька
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІФК, кафедра ТМФК
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Корекційна спрямованість занять з фізичного виховання старших дошкільників із затримкою психічного розвитку
СВ Гвоздецька
з фіз. вих. і спорту. 24.00. 02/ХДАФК.–Харків, 2005.–20 с, 2005
42005
Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти
П Рибалко, С Гвоздецька, Л Прокопова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 340-347, 2016
32016
Психологічна підготовка легкоатлетів-спринтерів в умовах шкільної спортивної секції
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова, ОЯ Дубинська
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
12017
Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури
ЛІ Прокопова, АБ Гученко, СВ Гвоздецька
12015
Особливості морфофункціонального розвитку молодших школярів міської і сільської місцевості
О Ситник, СВ Гвоздецька
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 275-280, 2014
12014
Коррекция показателей памяти у детей 6 лет с задержкой психического развития средствами физического воспитания
СВ Гвоздецкая
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2008
12008
Навчально-методичний комплекс з дисципліни теорія і методика фізичного виховання
ЛІ Прокопова, ТО Лоза, СВ Гвоздецька
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Оздоровча спрямованість фізичного виховання студентів на основі впровадження інноваційних фітнес-технологій
ОЯ Дубинська, СВ Гвоздецька
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Формування особистісної готовності студентів-випускників до підприємницької діяльності в період навчання у ВНЗ
Л Прокопова, С Гвоздецька, С Хоменко
ТОВ «Планер», 2018
2018
Особливості проведення занять з фізичного виховання з використанням засобів оздоровчих видів гімнастики зі студентками
А Щапова, ТО Лоза, СВ Гвоздецька
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України …, 2017
2017
Вплив занять лижною підготовкою на рівень фізичної підготовленості підлітків
І Волчек, СВ Гвоздецька
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України …, 2017
2017
Професійно-прикладна фізична підготовка: навчально-методичний посібник для спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, СВ Чередніченко
2017
Наскрізна програма практик для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура
ЛІ Прокопова, ТО Лоза, СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ВЛ Жуков
2017
РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІВЧАТ 11 РОКІВ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ З БАСКЕТБОЛУ
СВ Гвоздецька, ІА Волчек
Молодий вчений 43 (3.1), 83, 2017
2017
Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури
ЛІ Прокопова, АБ Гученко, СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
2016
Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку на основі використання індивідуальних завдань
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова
2016
Розвиток пізнавальних здібностей у дітей 6-7 років засобами фізичного виховання (на прикладі елементів хатха-йоги)
СВ Гвоздецька, ОА Ситник
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 57-62, 2014
2014
Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з фізичної культури (на прикладі гімнастики)
НГ Козубенко, СВ Гвоздецька
2013
Корекція показників мислення у дітей 5-6 років із затримкою психічного розвитку засобами фізичного виховання
С Гвоздецька
2007
Улучшение профессионально-прикладной физической подготовки курсантов высших военных учебных заведений
ТВ Однолеток, СВ Гвоздецкая
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20