Peter Bidyuk
Peter Bidyuk
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз часових рядів
ПІ Бідюк, ВД Романенко, ОЛ Тимощук
902010
Построение и методы обучения байесовских сетей
ПИ Бидюк, АН Терентьев
Симферополь, 2004
722004
Проектування комп’ютерних інформаційних систем підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник
ПІ Бідюк, ЛО Коршевнюк
К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ 5, 131-141, 2010
682010
Вступ до системного аналізу: навчальний посібник
ІІ Коваленко, ПІ Бідюк, ОП Гожий
Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2004
672004
Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів
ПІ Бідюк
Системні дослідження та інформаційні технології, 2003
632003
Часові ряди: моделювання та прогнозування
ПІ Бідюк, ОІ Савенков, ІВ Баклан
К.: ЕКМО, 2003
602003
Методи прогнозування
ПІ Бідюк, ОС Меняйленко, ОВ Половцев
Луганськ: Альма-матер 1, 308, 2008
522008
Longitudinal neurocognitive assessments of Ukrainians exposed to ionizing radiation after the Chernobyl nuclear accident
GL Gamache, DM Levinson, DL Reeves, PI Bidyuk, KK Brantley
Archives of clinical neuropsychology 20 (1), 81-93, 2005
482005
Methods of constructing Bayesian networks based on scoring functions
MZ Zgurovskii, PI Bidyuk, AN Terent’ev
Cybernetics and Systems Analysis 44 (2), 219-224, 2008
472008
Порівняльний аналіз характеристик моделей оцінювання ризиків кредитування
НВ Кузнєцова, ПІ Бідюк
НТУУ «КПІ», 2010
332010
Эвристический метод построения байесовских сетей
АН Терентьев, ПИ Бидюк
Математические машины и системы 1 (3), 2006
312006
Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних
ПІ Бідюк, НВ Кузнєцова, ОМ Терентьєв
НТУУ «КПІ», 2011
302011
Системи підтримки прийняття рішень на основі статистично-ймовірнісних методів
ОМТ С. О. Довгий, П. І. Бідюк
Київ : Логос 418, 393-418, 2014
29*2014
Аналіз та моделювання економічних процесів перехідного періоду
ПІ Бідюк, ОВ Половцев
Київ: НТУУ «КПІ, 1999
291999
Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень
ПІ Бідюк, ОП Гожій, ЛО Коренюк
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012
282012
Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень
СО Довгий, ПІ Бідюк, ОМ Трофимчук, ОІ Савенков
К.: Азимут-Україна 608, 600-607, 2011
282011
Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з використанням мереж Байєса
НВ Кузнєцова, ПІ Бідюк
НТУУ «КПІ», 2008
272008
Основні етапи побудови і приклади застосування мереж Байєса
PI Bidyuk, NV Kuznyetsova
System research and information technologies, 26-39, 2007
272007
Методы построения байесовских сетей на основе оценочных функций
МЗ Згуровский, ПИ Бидюк, АН Терентьев
Кибернетика и системный анализ, 2008
222008
Combining clonal selection algorithm and gene expression programming for time series prediction
VI Litvinenko, PI Bidyuk, JN Bardachov, VG Sherstjuk, AA Fefelov
2005 IEEE Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems …, 2005
212005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20