Peter Bidyuk
Peter Bidyuk
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Verified email at kpi.ua - Homepage
TitleCited byYear
Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів
ПІ Бідюк
Системні дослідження та інформаційні технології, 2003
582003
Построение и методы обучения байесовских сетей
ПИ Бидюк, АН Терентьев
Симферополь, 2004
562004
Аналіз часових рядів
ПІ Бідюк, ВД Романенко, ОЛ Тимощук
442010
Методи прогнозування
ПІ Бідюк, ОС Меняйленко, ОВ Половцев
Луганськ: Альма-матер 1, 308, 2008
422008
Longitudinal neurocognitive assessments of Ukrainians exposed to ionizing radiation after the Chernobyl nuclear accident
GL Gamache, DM Levinson, DL Reeves, PI Bidyuk, KK Brantley
Archives of clinical neuropsychology 20 (1), 81-93, 2005
412005
Часові ряди: моделювання і прогнозування
ПІ Бідюк, ОІ Савенков, ІВ Баклан
К.: ЕКМО, 2003
402003
Вступ до системного аналізу: навчальний посібник
ІІ Коваленко, ПІ Бідюк, ОП Гожий
Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2004
382004
Проектування комп’ютерних інформаційних систем підтримки прийняття рішень: Навч. посібник
ПІ Бідюк, ЛО Коршевнюк
К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ 5, 131-141, 2010
362010
Methods of constructing Bayesian networks based on scoring functions
MZ Zgurovskii, PI Bidyuk, AN Terent’ev
Cybernetics and Systems Analysis 44 (2), 219-224, 2008
362008
Эвристический метод построения байесовских сетей
АН Терентьев, ПИ Бидюк
Математические машины и системы 1 (3), 2006
292006
Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних
ПІ Бідюк, НВ Кузнєцова, ОМ Терентьєв
Політехніка, 2011
262011
Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень
СО Довгий, ПІ Бідюк, ОМ Трофимчук, ОІ Савенков
К.: Азимут-Україна 608, 600-607, 2011
252011
Системи підтримки прийняття рішень на основі статистично-ймовірнісних методів
ОМТ С. О. Довгий, П. І. Бідюк
Київ : Логос 418, 393-418, 2014
23*2014
Порівняльний аналіз характеристик моделей оцінювання ризиків кредитування
НВ Кузнєцова, ПІ Бідюк
Наукові вісті НТУУ «КПІ, 42-53, 2010
232010
Основні етапи побудови і приклади застосування мереж Байєса
ПІ Бідюк, НВ Кузнєцова
Навчально-науковий комплекс" Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ …, 2007
232007
Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з використанням мереж Байєса
НВ Кузнєцова, ПІ Бідюк
Наукові вісті НТУУ «КПІ, 11-24, 2008
222008
Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень
ПІ Бідюк, ОП Гожій, ЛО Коренюк
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012
202012
Методы построения байесовских сетей на основе оценочных функций
МЗ Згуровский, ПИ Бидюк, АН Терентьев
Институт кибернетики им. ВН Глушкова НАНУ, 2008
202008
Combining clonal selection algorithm and gene expression programming for time series prediction
VI Litvinenko, PI Bidyuk, JN Bardachov, VG Sherstjuk, AA Fefelov
2005 IEEE Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems …, 2005
202005
Аналіз та моделювання економічних процесів перехідного періоду
ПІ Бідюк, ОВ Половцев
Київ: НТУУ «КПІ, 1999
201999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20