Follow
Морзе Наталія
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
3822003
Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах
НВ Морзе
МП Драгоманова 605, 2003
3152003
Основи інформаційно-комунікаційних технологій
НВ Морзе
К.: Видавнича група BHV, 336-350, 2006
2582006
Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс]
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології і засоби навчання, 6, 2008
2372008
Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень
N Morze, O Kusmіnska
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 020-029, 2011
1492011
Основи методичної підготовки вчителя інформатики: монографія
НВ Морзе
К.: Курс 372 (1), 2003
1342003
Формувальне оцінювання: від теорії до практики
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах 6, 66-77, 2013
1182013
Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS
N Morze, L Varchenko-Trotsenko, T Terletska, E Smyrnova-Trybulska
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012062, 2021
1162021
Ком’пютерні технології для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання …, 2006
1152006
Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом при навчанні?
НВ Морзе
Комп’ютер у школі та сім’ї, 10-14, 2010
1112010
Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом на уроці?
НВ Морзе
Післядипломна освіта в Україні, 25-33, 2005
111*2005
Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів/Інститут психології ім
ЮІ Машбиць, ОО Гокунь, МІ Жалдак, ОЮ Комісаров, НВ Морзе
ГС Костюка АПН України, 259-261, 1997
1091997
Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти
НВ Морзе, АБ Кочарян
Інформаційні технології і засоби навчання, 27-39, 2014
912014
Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання/За …, 2005
902005
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць. Випуск 4, 63-75, 2009
85*2009
Study of digital competence of the students and teachers in Ukraine
O Kuzminska, M Mazorchuk, N Morze, V Pavlenko, A Prokhorov
Information and Communication Technologies in Education, Research, and …, 2019
832019
Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
НП Дементієвська, НВ Морзе
Комп’ютер в школі та сім’ї, 12-19, 1999
761999
Digital transformation in society: key aspects for model development
NV Morze, OV Strutynska
Journal of Physics: Conference Series 1946 (1), 012021, 2021
702021
Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті
МІ Жалдак, НВ Морзе, ЮС Рамський
Комп’ютер у школі та сім’ї 5, 12-19, 2005
642005
3D MAPPING OF DIGITAL COMPETENCY IN UKRAINIAN EDUCATION SYSTEM
NV Morze, VP Vember, MA Gladun
Information Technologies and Learning Tools 70 (2), 28-42, 2019
61*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20