Морзе Наталія
НазваПосиланняРік
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2222003
Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах
НВ Морзе
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
1662003
Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс]
НВ Морзе, ОГ Глазунова
Інформаційні технології і засоби навчання, 6, 2008
1322008
Основы информатики и вычислительной техники.
М Жалдак, НВ Морзе
Киев: Вища школа, 1987
132*1987
Основы информатики и вычислительной техники.
Жалдак, М.И., НВ Морзе
Киев: Вища школа, 1986
132*1986
Основи інформаційно-комунікаційних технологій
НВ Морзе
К.: Видавнича група BHV, 336-350, 2006
1292006
Основи методичної підготовки вчителя інформатики: монографія
НВ Морзе
К.: Курс 372 (1), 2003
872003
Ком’пютерні технології для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання …, 2006
77*2006
Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом у навчанні?
НВ Морзе
Комп'ютер у школі та сім'ї, 10-14, 2010
762010
Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом на уроці?
НВ Морзе
Післядипломна освіта в Україні, 25-33, 2005
76*2005
Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень
НВ Морзе, ОГ Кузьмінська
Інформаційні технології в освіті, 20-29, 2011
712011
Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
НП Дементієвська, НВ Морзе
Комп’ютер в школі та сім’ї, 12-19, 1999
611999
Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів/Інститут психології ім
ЮІ Машбиць, ОО Гокунь, МІ Жалдак, ОЮ Комісаров, НВ Морзе
ГС Костюка АПН України, 259-261, 1997
571997
Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання
НВ Морзе, ОВ Ігнатенко
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр.–Херсон: ХДУ, 31-39, 2010
552010
Інформатика: експериментальний підручник для 10 класу (з грифом МОН України „Схвалено до використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів”)
НВ Морзе, ВП Вембер, КО Г.
К.: Вид. Корбуш, 2008
47*2008
Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті
МІ Жалдак, НВ Морзе, ЮС Рамський
Комп’ютер у школі та сім’ї, 12-19, 2005
472005
Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання/За …, 2005
432005
Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 8 кл. Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів: Навч. посібник (з грифом МОН України „Схвалено до …
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер
К.: Оріон, 2016
41*2016
Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 5 кл. Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів: Навч. посібник (з грифом МОН України „Схвалено до …
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська
К.: Оріон, 2016
41*2016
Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 7 кл. Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів: Навч. посібник (з грифом МОН України „Схвалено до …
НВ Морзе, БО В., ВВ П., КО Г.
К.: Видавничий дім “Освіта”, 2015
41*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20