Подписаться
Олена Олександрівна Корогодова / Olena Korohodova
Олена Олександрівна Корогодова / Olena Korohodova
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Транснаціональні корпорації
СВ Войтко, ОА Гавриш, ОО Корогодова, ТЄ Моісеєнко
www. voytko. kpi. in. ua, 2016
292016
Концептуальні засади управління ефективністю підприємств сфери послуг
ОО Корогодова
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/znpen/2012_8 …, 2012
212012
Інноваційний розвиток економіки України в умовах Індустрії 4.0
ЛМ Чех, ОО Корогодова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
182020
Эффективность предприятий рекреационных комплексов: анализ деятельности и методика оценки.
Корогодова
Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал., С. 122-127., 2005
112005
Вплив інноваційних транснаціональних структур на країни, що розвиваються, в умовах Індустрії 4.0
ОО Корогодова
Підприємництво та інновації, 125-129, 2018
102018
Analysis of mergers and acquisitions between 2009 and 2020
N Chernenko, T Moiseienko, O Korohodova, Y Hlushchenko
Revista Galega de Economía 30 (4), 1-18, 2021
82021
Innovative development of ukrainian economy in Industry 4.0
LM Chekh, OO Korohodova
Actual Problems of Economy and Management 14, 2020
82020
THE INTERACTION OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS WITH STARTUPS IN INDUSTRY 4.0
DK Olena Korohodova, Kateryna Onopriienko
Економічний вісник НТУУ КПІ 17 (17 (2020)), 2020
7*2020
Аутсорсинг як інструмент розвитку компаній ІТ-сектору України в умовах Індустрії-4.0
ОО Корогодова
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2019
72019
Потенційні можливості України на шляху до формування та розвитку екосистеми стартапів
НО Черненко, НА Черненко
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука, 36, 2020
6*2020
Оцінка впливу міжнародної міграції на розвиток економіки України
ОО Корогодова, ОС Бабанина
НТУУ" КПІ", 2014
62014
Фактори консолідації капіталу в банківському секторі в умовах індустрії 4.0 та COVID-19
Я Глущенко, О Корогодова, Т Моісеєнко, О Сосновська, Н Черненко
Financial and credit activity problems of theory and practice 3 (38), 4-14, 2021
52021
Transnational CompaniesProduct Development in Industry 4.0. № 18 (2021): Економічний вісник НТУУ" КПІ". 2021
O Korohodova
DOI 10, 2307-5651.19, 2021
52021
Управлінські рішення стосовно розробки продукту транснаціональними структурами в умовах Індустрії 4.0
ОО Корогодова
Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи, 124-125, 2020
52020
Innovatsijnyj rozvytok ekonomiky Ukrainy v umovakh Industrii 4.0.[Innovative development of Ukrainian economy in Industry 4.0]
LM Chekh, OO Korohodova
Aktual’ni problemy ekonomiky ta upravlinnia 14, 2020
52020
Засади просторового розвитку українського агробізнесу з урахуванням процесів транснаціоналізації
ОО Корогодова, ВФ Семенов
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2018
52018
Адитивні технології, права інтелектуальної власності та митний контроль: проблеми та оптимізація в умовах Індустрії 4.0.
ГЯІ Корогодова О. О.
Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної …, 2020
42020
Фіскально-контролюючі аспекти діяльності митних органів України
О Сологуб, О Корогодова
молодий вчений, 766-769, 2018
4*2018
Напрями інвестиційної активності транснаціональних компаній
СІІ Корогодова О. О., Балаба Я. О.
Бізнес Інформ, 77-81, 2014
42014
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ УКРАИНЫ И СТРАН ЕС
КЕА Черненко Н.А., Глущенко Я.И.
East European Scientific Journal Warsaw, Poland 7 (7(59)), 14-20, 2020
32020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20