Підписатись
Олена Олександрівна Корогодова / Olena Korohodova / Елена Александровна Корогодова
Олена Олександрівна Корогодова / Olena Korohodova / Елена Александровна Корогодова
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептуальні засади управління ефективністю підприємств сфери послуг
ОО Корогодова
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/znpen/2012_8 …, 2012
192012
Транснаціональні корпорації
СВ Войтко, ОА Гавриш, ОО Корогодова, ТЄ Моісеєнко
www. voytko. kpi. in. ua, 2016
82016
Оцінка впливу міжнародної міграції на розвиток економіки України
ОО Корогодова, ОС Бабанина
НТУУ" КПІ", 2014
62014
Вплив інноваційних транснаціональних структур на країни, що розвиваються, в умовах Індустрії 4.0
ОО Корогодова
Підприємництво та інновації, 125-129, 2018
52018
Засади просторового розвитку українського агробізнесу з урахуванням процесів транснаціоналізації
ОО Корогодова, ВФ Семенов
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2018
52018
THE INTERACTION OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS WITH STARTUPS IN INDUSTRY 4.0
DK Olena Korohodova, Kateryna Onopriienko
Економічний вісник НТУУ КПІ 17 (17 (2020)), 2020
3*2020
Фіскально-контролюючі аспекти діяльності митних органів України
О Сологуб, О Корогодова
молодий вчений, 766-769, 2018
3*2018
Напрями інвестиційної активності транснаціональних компаній
СІІ Корогодова О. О., Балаба Я. О.
Бізнес Інформ, 77-81, 2014
32014
The banking sector capital consolidation factors in Industry 4.0 and Covid-19 conditions
ЯІ Глущенко, ОО Корогодова, ТЄ Моісеєнко, ОО Сосновська, ...
Фіансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики 3 (38), 4-14, 2021
22021
Управлінські рішення стосовно розробки продукту транснаціональними структурами в умовах Індустрії 4.0
ОО Корогодова
Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи, 124-125, 2020
22020
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0.
ЧНО Корогодова О.О., Глущенко Я.І.
СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ 25 (2 (25)), 55-61, 2020
22020
Аутсорсинг як інструмент розвитку компаній ІТ-сектору України в умовах Індустрії-4.0
АО Алтинпара, ОО Корогодова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
22019
СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
О Корогодова
Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. — К …, 2018
22018
ФАКТОРИ КОНСОЛІДАЦІЇ КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0 ТА COVID-19
Я Глущенко, О Корогодова, Т Моісеєнко, О Сосновська, Н Черненко
Financial and credit activity problems of theory and practice 3 (38), 4-14, 2021
12021
Рекомендації з організації, підготовки, проведення та оцінювання практики аспірантів, галузі знань 05–Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 «Економіка», освітньо …
СВ Войтко, ОО Корогодова, НО Черненко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
12021
Influence of industry 4.0 on the investment activities of transnational corporations
N Chernenko, O Korohodova, T Moiseienko, Y Hlushchenko
12020
Вплив четвертої промислової революції на соціодемографічну основу людства
НО Черненко, ЯІ Глущенко, ОО Корогодова, ТЄ Моісеєнко
Бизнес Информ, 2020
12020
Митна справа: ризики, виклики, можливості міжнародного співробітництва
ОО Корогодова
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність, 2020
12020
Принципи функціонування складних управлінських систем на прикладі транснаціональних компаній в умовах циркулярної економіки на засадах Індустрії 4.0
ОО Корогодова, ТЄ Моісеєнко
Підприємництво та інновації, 85-91, 2019
12019
ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ НА РОЗВИТОК ЕМЕРДЖЕНТНИХ ЕКОНОМІК (НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЇ)
ММ Заінчковська, ОО Корогодова
Підприємництво та інновації, 34-39, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20