Подписаться
Ємельяненко Володимир Віталійович, Емельяненко Владимир Витальевич
Ємельяненко Володимир Віталійович, Емельяненко Владимир Витальевич
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом
ВВ Ємельяненко
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 2009
272009
Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом
ВВ Ємельяненко
Харків.–2009.–20 с, 2009
272009
Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом: аналіз законодавчих новел
ОО Дудоров, ВВ Ємельяненко, РО Мовчан
Юридичний науковий електронний журнал, 277-286, 2021
52021
Проблеми визначення ознак об’єктивної сторони незаконного заволодіння транспортним засобом
ВВ Ємельяненко
Право і суспільство, 149-155, 2015
42015
Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом
ВВ Ємельяненко
Форум права, 111-117, 2008
42008
Деякі питання кваліфікації незаконного заволодіння транспортним засобом
ВВ Ємельяненко
Ученые записки Таврического национального университета им. ВИ Вернадского …, 2007
42007
Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України): огляд нововведень
ВВ Ємельяненко
Право і безпека, 59-61, 2005
32005
Применение насилия при незаконном завладении транспортным средством
ВВ Емельяненко
Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи : Матеріали наук.-практ …, 2004
2*2004
Співучасть у незаконному заволодіннітранспортним засобом
ВВ Ємельяненко
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2010
12010
Кримінальна відповідальність за порушення порядку реалізації препаратів, які містять малу кількість наркотичних засобів та (або) психотропних речовин: боротьба з …
НО Гуторова, ВВ Ємельяненко
Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров’я: виклики та реалії …, 0
1
Примушування до стерилізації: класифікація видів
АВ Горностай, ВВ Ємельяненко
Вісник асоціації кримінального права України 2 (16), 162-177, 2021
2021
ВИДИ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ТА ЇХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ
ВВ Ємельяненко, ОО Дудоров
Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХV …, 2020
2020
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук …
ВЯ Тацій, ВВ Сташис, ВД Швець, АВ Наумов, МІ Хавронюк, ВК Грищук, ...
видавництво «Право», 2011
2011
Повторність як кваліфікуюча ознака незаконного заволодіння транспортним засобом
ВВ Ємельяненко
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2009
2009
Вартість транспортного засобу при його незаконному заволодінні і зворотна дія закону про кримінальну відповідальність
ВВ Ємельяненко
Проблеми законності : республ. міжвід. наук. зб. / М-во освіти і науки …, 2005
2005
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК
ВВ Ємельяненко
Науково-практичний коментар: у 2 т./за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна.–5-те вид., допов
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17