Follow
Гайко С. І.
Гайко С. І.
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Verified email at itgip.org
Title
Cited by
Cited by
Year
Відображення мережевої інформації у вигляді інтерактивних документів. Трансдисциплінарний підхід.
ВБШ О.Є. Стрижак, В.В.Приходнюк, С.І.Гайко
Математичні моделі в економіці, 87-100, 2018
22018
Підхід до автоматизованої структуризації освітніх ресурсів на основі методу рекурсивної редукції
SI Haiko, VV Prykhodniuk
Scientific notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine, 28-39, 2021
12021
Средства трансдисциплинарного представления информационных ресурсов разных стилей
С Гайко, В Приходнюк
Information Models and Analysis. Sofia: ITHEA, 78-99, 2020
12020
Iнформаційно-аналітичний комплекс підтримки процесів трансдисциплінарних досліджень
ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак, СІ Гайко, РІ Чепков
12018
МОДЕЛЬ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РІЗНИХ СТИЛІВ
СІ Гайко, ОЄ Стрижак
Ідеї академіка ВМ Глушкова і сучасні проблеми теоретичної кібернетики, 23, 2020
2020
Представлення освітніх ресурсів у вигляді інтерактивних документів
С Гайко, В Приходнюк
Proceedings of the XII International scientific-practical conference…, 2020
2020
Трансдисциплінарні когнітивні засоби підтримки наукових досліджень
С Гайко, А Гуржій, М Попова, О Стрижак
Освіта для миру = Edukacja dla pokoju 1, 190-200, 2019
2019
Редуктивні правила обробки відомчої інформації
С Гайко, В Приходнюк
Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою…, 2019
2019
Обробка інформації в середовищі ТОДОС-Редуктор на прикладі тексту публіцистичного стилю
С Гайко, В Приходнюк
Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті, 11-12, 2019
2019
Автоматизована обробка академічних видань засобами системи Рекурсивний редуктор
П Гайко
Інформаційні технології управління екологічною безпекою…, 2018
2018
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ РЕКУРСИВНИЙ РЕДУКТОР
СІ Гайко
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, 90, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11