Тетяна Юріївна Атрошенко, Tetiana Atroshenko, Татьяна Атрошенко
Тетяна Юріївна Атрошенко, Tetiana Atroshenko, Татьяна Атрошенко
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи спрямування позакласної виховної роботи з учнями підліткового віку в напрямі соціокультурного розвитку
ТЮ Атрошенко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
42019
Формування соціального досвіду учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ТЮ Атрошенко
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (3 …, 2017
32017
Formation of the behavioral component of social experience in late adolescents under conditions of extracurricular educational activity
ТY Atroshenko
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 7 (209), 7-10, 2019
12019
Принципи формування соціального досвіду учнів підліткового віку в умовах позакласної виховної роботи
ТЮ Атрошенко
Science, Research, Development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, 31.03 …, 2018
12018
Формування соціального досвіду підлітків як науково-педагогічна проблема
ТЮ Атрошенко
Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki, 16-17, 2017
12017
Родинне виховання дітей засобами художнього слова як духовного джерела становлення особистості
ТЮ Атрошенко
Мова. Свідомість. Концепт, 282-286, 2014
12014
Нетрадиційні техніки малювання як засіб формування креативного мислення дітей старшого дошкільного віку
М Ніколенко, Т Атрошенко
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали …, 2021
2021
Розвиток творчого сприймання та фантазії у дітей дошкільного віку в процесі розважального малювання
АС Жаравіна, ТЮ Атрошенко
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали …, 2021
2021
Формування комунікативного компоненту соціального досвіду учнів старшого підліткового віку в умовах позакласної виховної роботи
ТЮ Атрошенко, ОВ Федорова
Інноваційна педагогіка 1 (22), 170-173, 2020
2020
Профілактика девіантної поведінки серед дітей як напрям соціальної роботи з сім'єю
АО Чеботарьова, ТЮ Атрошенко
Сучасні технології соціально-педагогічного супроводу особистості в …, 2019
2019
Оптимізація виховного процесу під час позакласної роботи як одна з умов формування соціального досвіду учнів
ТЮ Атрошенко
Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: зб …, 2019
2019
Напрями формування соціального досвіду учнів підліткового віку в умовах позакласної виховної роботи
ТЮ Атрошенко
Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: зб. наук …, 2019
2019
Соціально-педагогічні умови розвитку соціальної активності підлітків із неповних сімей у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
ТЮ Атрошенко, АО Петкова
Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі …, 2018
2018
Засоби запобігання насильству в багатопоколінній сім’ї
ТЮ Атрошенко, МК Колюх
Тенденції та вектор розвитку науки в сучасному світі: VI Міжнар. наук.-практ …, 2018
2018
Координація впливів на особистість учня підліткового віку як одна з умов формування його соціального досвіду
ТЮ Атрошенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2018
2018
Рівні сформованості соціального досвіду в учнів підліткового віку
ТЮ Атрошенко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, 233-238, 2018
2018
Проблема набуття соціального досвіду учнями основної школи в умовах позакласної виховної роботи
Т Атрошенко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О …, 2017
2017
Набуття особистістю соціального досвіду як інструмент збереження й перетворення надбань людської культури
ТЮ Атрошенко
Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого - погляд у майбутнє, 112-113, 2017
2017
Формування аксіологічної складової соціального досвіду учнів основної школи
ТЮ Атрошенко
Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet …, 2017
2017
Проблема формування соціального досвіду підлітків у навчально-виховному процесі школи: теоретичний аспект
ТЮ Атрошенко
Педагогічні науки: зб. наук. пр. 2 (76), 8-12, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20