Тетяна Кузнецова
Тетяна Кузнецова
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Verified email at pochta.ru
Title
Cited by
Cited by
Year
Библиотечные кадры сегодня и завтра: пути решения проблемы кадров, которые «решают все»
ТЯ Кузнецова, ТЯ Кузнєцова
Науч. и техн. б-ки, 7-12, 2009
492009
Інформаційний освітній портал «Діти України»
ВЮ Биков, ЮО Жук, НТ Задорожна, ТВ Кузнецова, ОВ Овчарук
Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: 36. наук …, 2004
202004
Профессиональное развитие библиотечных кадров как объект государственной политики
ТЯ Кузнецова, ТЯ Кузнєцова
Научные и технические библиотеки, 32-39, 2006
162006
Принципи Інтернет-технологій як основа формування єдиного освітнього простору [Електронний ресурс]/Задорожна Наталія Тимофеевна, Кузнецова Тетяна Володимирівна, Сотникова …
НТ Задорожна
Інформаційні технології і засоби навчання, 0
16*
Організаційне забезпечення Інформаційної системи планування наукових досліджень в АПН України
ТВ Кузнецова
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (15), 2010
142010
Науково-методичне забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України на базі мережі Інтернет
НТ Задорожна, ТВ Кузнецова, АВ Кільченко, ХВ Середа, СМ Тукало, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2011
132011
Медіа-освіта: енциклопедія освіти/акад. пед. наук України; головний ред. ВГ Кремень
НТ Задорожна, ТВ Кузнецова
К.: Юрінком Інтер 1040, 10, 2008
132008
Підхід до проектування системи моніторингу як складової інформаційних технологій підтримки діяльності органів державного управління
НТ Задорожна, ОО Каплун, ТВ Кузнецова
Проблемы программирования 1, 368-377, 2002
132002
Формування функціонального забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень НАПН України
ТВ Кузнецова
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (17), 2010
122010
Новые модели непрерывного профессионального библио течного образования в Российской Федерации
ТЯ Кузнецова, ТЯ Кузнєцова
Науч. и техн. б ки, 49-58, 2007
122007
Методологія інформатизації наукової та управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-технологій
НТ Задорожна, ТВ Кузнецова, АВ Кільченко, ХВ Середа, СМ Тукало, ...
Атіка, 2014
92014
Автоматизована база даних „Слухачі ЦІППО” як головний чинник комп’ютеризації діловодства навчального процесу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти
НТ Задорожна, ТВ Кузнецова, ТР Сотникова
ІНТЕРНЕТ–ОСВІТА–НАУКА–2006, П’ята міжнародна конференція ІОН–2006, 10–14 …, 0
9*
Кадровое обеспечение национальных библиотечных программ: новые задачи непрерывного профессионального образования
ТЯ Кузнецова, ТЯ Кузнєцова
Науч. и техн. б-ки, 18-24, 2008
82008
Технологія обробки документів в Інформаційній системі планування наукових досліджень Національної академії педагогічних наук України
ТВ Кузнецова
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (29), 2012
72012
Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі зарубіжних країн
ТВ Кузнецова, ХВ Середа
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (20), 2010
72010
Дополнительное профессиональное библиотечное образование: подходы к формированию системы
ЕИ Кузьмин, ЛА Дубровина, ТЯ Кузнецова
Научные и технические библиотеки, 98-107, 2004
72004
Концепт як інструмент дослідження ціннісності журналістського тексту
Т Кузнºцова
Наукові записки Інституту журналістики 32, 11-16, 2008
62008
Опис моделі типового сайту наукової установи. Аналітична записка
НТ Задорожна, ТВ Кузнецова, ЛА Лупаренко
Задепоновано в ДНТБ України у№ 4-Ук2014, 2014
52014
Документування НДР з використанням інформаційної системи «Наукові дослідження: планування, контроль, моніторинг»
НТ Задорожна, ХВ Середа, СМ Тукало, ЛВ Лебеденко, ЮВ Роменець, ...
Задепоновано в ДНТБ України у№ 3-Ук2014, 2014
52014
Формування функцiонального забезпечення iнформацiйної системи планування наукових дослiджень НАПН України
ТВ Кузнецова
Електронний журнал" Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання.(Information …, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20