Тетяна Кубах (Tetiana Kubakh)
Тетяна Кубах (Tetiana Kubakh)
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ІО Школьник
Суми: Університетська книга 301 (3), 2009
952009
Ринок злиття та поглинання: сучасний стан та перспективи розвитку.
ТГ Кубах
Дніпропетровський державний аграрний університет, 2012
212012
Сутність фінансової безпеки як складової економічної безпеки держави
ТГ Кубах
Українська академія банківської справи, 2007
192007
Інвестиційний клімат держави: теоретичний та практичний аспект
ТГ Кубах
Ефективна економіки, 2013
182013
Аналіз наукових підходів до розкриття сутності економічної безпеки держави
ТГ Кубах
82014
Переваги та недоліки присутності іноземного капіталу у банківському секторі України
ТГ Кубах
Кримський науковий центр НАН України, 2009
82009
Моделювання впливу ринку капіталу на фінансову безпеку держави
ТГ Кубах
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
72011
Фінансова безпека держави під впливом розвитку ринку капіталу
ТГ Кубах
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
62012
Сутність фінансової безпеки як складової елементу економічної безпеки держави
ТГ Кубах
ТГ Кубах [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://uabs. edu. ua/images …, 0
6
Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів України
ТГ Кубах
Класичний приватний університет, 2009
52009
Financial capacity of local budget as a basis for sustainable functioning of a territory
O Liuta, N Pihul, T Kubakh
Економічний часопис-ХХІ, 78-81, 2015
42015
Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів
ТГ Кубах
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
42009
Сутність ринку капіталу як економічної категорії
ТГ Кубах
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2008
32008
Фінансовий капітал та його місце в структурі капіталу
ТГ Кубах
Nauka i studia, 2013
22013
Тіньова економіка та доходи бюджету в системі економічної безпеки держави
ЛБ Рябушка, ТГ Кубах
ФОП Дробязко СІ, 2014
12014
Вплив інвестиційної складової ринку капіталу на фінансову безпеку держави
ТГ Кубах
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2012
12012
Деякі аспекти легалізації доходів на ринку капіталу
ТГ Кубах
Національна академія управління, 2009
12009
Особливості розвитку інститутів спільного інвестування в Україні.
ТГ Кубах
Наука і освіта, 2008
12008
Рейдерство в Україні: проблеми та напрямки протидії
ТГ Кубах
Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні. Проблеми …, 0
1
Оцінювання взаємозв’язку фінансової стійкості банківської системи та фінансової безпеки держави
ТГ Кубах, Є Руденко
Modern Economics, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20