Марія Білова (Mariia Bilova)
Марія Білова (Mariia Bilova)
Assosiate Professor of Software Engineering and Management Information Technologies Department
Verified email at khpi.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка якості системних об’єктів навколишнього середовища на основі метода компараторної ідентифікації
ТВ Козуля, МО Білова
Херсонський національний технічний університет, 2013
52013
Розробка оцінки екологічності техногенних об’єктів на основі методу компараторної ідентифікації
ТВ Козуля, МО Білова, ММ Козуля
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 27-33, 2015
42015
Обоснование методики компараторной идентификации для системы экологического мониторинга на региональном уровне исследования
ТВ Козуля, МА Белова
Проблеми інформаційних технологій, 45-49, 2013
42013
Інформаційні особливості визначення оцінки відповідності стану екологічності системних об'єктів
ТВ Козуля, НВ Шаронова, МО Білова, ММ Козуля
Навчально-науковий комплекс" Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ" КПІ", 2016
32016
Впровадження компараторної ідентифікації для комплексної оцінки рівня безпеки об’єктів
ТВ Козуля, НВ Шаронова, МО Білова, ММ Козуля
Навчально-науковий комплекс" Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ" КПІ", 2015
32015
Науково-теоретичні положення з формування системи оцінки рівня екологічної безпеки для системних утворень
МО Білова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Інноваційні …, 2016
22016
Формування технології навчання на синергетичній основі для фахівців комплексної підготовки
ТВ Козуля, МО Білова
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Розробка методології компараторної ідентифікації екологічного стану системних об’єктів
ТВ Козуля, МО Білова
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези …, 2014
22014
Системний аналіз еколого-соціально-економічних об'єктів для визначення комплексної оцінки рівня екологічної безпеки
МО Білова, МА Белова
Національний технічний університет “Харківський полiтехнiчний інститут”, 2017
12017
Підвищення ефективності системи оцінки екологічності складних об’єктів
МО Білова
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Розробка комплексної методики ідентифікації екологічної відповідності за станом системних об'єктів
ТВ Козуля, МО Білова
НТУ" ХПІ", 2014
12014
Оцінка екологічного стану регіонів України за методом компараторної ідентифікації
ТВ Козуля, МО Білова
НТУ" ХПІ", 2014
12014
Оцінка екологічності системних об’єктів за методом компараторної ідентифікації
МО Білова, ТВ КОЗУЛЯ
12014
Метод компараторної ідентифікації в системі методичного забезпечення оцінки якості навколишнього середовища
ТВ Козуля, МО Білова
Радиоэлектроника и информатика, 2013
12013
ТИПОВА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ІТ-КОМПАНІЯХ
В Сокол, М Білова, О Космачов
2020
Технологія Ethernet
МО Білова, СП Євсеєв, ОС Жученко, ІС Іванченко, ОВ Шматко
Новий світ 2000, 2019
2019
Метод графоаналітичного моделювання для оптимізації системи моніторингу екологічного стану складних об'єктів в умовах неточних початкових даних
МО Білова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 2 за темою" Операції та інструкції C++" з курсу" Алгоритмізація та програмування. Частина 1"
ЛВ Іванов, МО Білова
2019
Інформаційно-методична основа визначення оцінки екологічності складних природно-техногенних об’єктів
ТВ Козуля, МО Білова, ТВ Козуля, МА Белова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
Інформаційно-аналітична система методів з комплексної оцінки стану складних об’єктів
ТВ Козуля, МО Білова
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20