Винничук Олег
Винничук Олег
ТНПУ ім. В. Гнатюка, доцент, ORCID 0000-0002-9709-7296
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Історико-педагогічні аспекти розвитку фізичної культури
О Винничук
Тернопіль: Астон, 2001
392001
Педагогічна діяльність січових товариств на західноукраїнських землях (1899-1939 рр.)
ОТ Винничук
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 01/ОТ Винничук.-Івано-Франківськ, 1997 …, 1997
101997
Iсторико-педагогiчнi аспекти розвитку фiзичної культури
ОТ Винничук
42001
Историко-педагогические аспекты развития физической культуры:[учебное пособие]
О Винничук
Тернополь: АСТОН, 2001
32001
Фізична культура в освітній практиці Буковини кінця XIX-початку XX століття
ОТ Винничук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Упровадження технології тестування як засобу підвищення якості підготовки фахівців (переваги та недоліки)
ОТ Винничук
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 146 …, 2008
12008
Фізична складова в процесі родинного виховання
ОТ Винничук
Тайп, 2018
2018
Організаційні структури фізкультурно-спортивногоруху в Україні (1920–1939 рр.)
О Винничук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Организационные структуры физкультурно-спортивного движения в Украине (1920-1939 гг.)
О Винничук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2018
2018
Педагогічний потенціал гірськолижних дестинацій Австрії
О Винничук
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2017. Вип. 25 …, 2017
2017
ГЕНЕЗА ВІДНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ОЛІМПІЗМУ
ОТ Винничук
Олімпійський рух на теренах Західної України–минуле та сьогодення, 18, 2017
2017
УСТАНОВЧИЙ КОНГРЕС 1894 РОКУ І ЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ СУЧАСНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ
ОТ Винничук
Олімпійський рух на теренах Західної України–, 25, 2015
2015
Форми виховної роботи з учнівською молоддю в Кременецькому ліцеї (1805–1833 роки)
О Винничук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Формы воспитательной работы с учащейся молодежью в Кременецком лицее (1805-1833 годы)
ОТ Винничук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Теоретические и практические проблемы развития и реализации потенциала личности в процессе формирования профессионализма
О Винничук, А Васильченко
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 67-72, 2012
2012
Теоретичні та практичні проблеми реалізації потенціалу особистості в процесі формування професіоналізму
ОТ Винничук
Physical education, sports and health culture in modern society, 67-72, 2012
2012
Внедрение технологии тестирования как средства повышения качества подготовки специалистов (преимущества и недостатки)
О Винничук
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 146-149, 2008
2008
Діяльність національних фізкультурних організацій як передумова формування професійної культури спортивного педагога (історичний аспект)
О Винничук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
2007
Актуальні проблеми фізичного виховання у виданнях Української радикальної партії (1900–1925 рр.)
ОТ Винничук
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб …, 2005
2005
Проблеми вивчення курсу “Історії фізичної культури” у вищих навчальних закладах України та його місце в системі наук
ОТ Винничук
Фізичне виховання, спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві: Зб …, 2002
2002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20