Винничук Олег
Винничук Олег
ТНПУ ім. В. Гнатюка, доцент, ORCID 0000-0002-9709-7296
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історико-педагогічні аспекти розвитку фізичної культури
О Винничук
Тернопіль: Астон, 2001
412001
Педагогічна діяльність січових товариств на західноукраїнських землях (1899–1939 рр.)
ОТ Винничук
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія та методика професійної …, 1997
101997
Iсторико-педагогiчнi аспекти розвитку фiзичної культури
ОТ Винничук
42001
Историко-педагогические аспекты развития физической культуры:[учебное пособие]
О Винничук
Тернополь: АСТОН, 2001
32001
Фізична культура в освітній практиці Буковини кінця XIX-початку XX століття
ОТ Винничук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Упровадження технології тестування як засобу підвищення якості підготовки фахівців (переваги та недоліки)
ОТ Винничук
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 146 …, 2008
12008
Потенціал особистості в процесі формування професіоналізму: особливості розвитку та реалізації
О Винничук
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2019
2019
Понятійні характеристики професійного розвитку керівника закладу середньої освіти
ОТ Винничук
Гордієнко ЄІ, 2019
2019
МЕДІАТИЗАЦІЯ ТА ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ В УМОВАХ ДІАСПОРИ
О Винничук
Олімпійський рух на теренах Західної України–, 28, 2019
2019
Фізична складова в процесі родинного виховання
ОТ Винничук
Тайп, 2018
2018
Проблема дефініції комунікативної компетентності
ОТ Винничук
ФО-П Левковець, 2018
2018
Организационные структуры физкультурно-спортивного движения в Украине (1920-1939 гг.)
О Винничук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2018
2018
Педагогічний потенціал гірськолижних дестинацій Австрії
О Винничук
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2017. Вип. 25 …, 2017
2017
ГЕНЕЗА ВІДНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ОЛІМПІЗМУ
ОТ Винничук
Олімпійський рух на теренах Західної України–минуле та сьогодення, 18, 2017
2017
УСТАНОВЧИЙ КОНГРЕС 1894 РОКУ І ЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ СУЧАСНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ
ОТ Винничук
Олімпійський рух на теренах Західної України–, 25, 2015
2015
Форми виховної роботи з учнівською молоддю в Кременецькому ліцеї (1805–1833 роки)
О Винничук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Формы воспитательной работы с учащейся молодежью в Кременецком лицее (1805-1833 годы)
ОТ Винничук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Теоретические и практические проблемы развития и реализации потенциала личности в процессе формирования профессионализма
О Винничук, А Васильченко
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 67-72, 2012
2012
Теоретичні та практичні проблеми реалізації потенціалу особистості в процесі формування професіоналізму
ОТ Винничук
Physical education, sport and health culture in modern society, 67-72, 2012
2012
Внедрение технологии тестирования как средства повышения качества подготовки специалистов (преимущества и недостатки)
О Винничук
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 146-149, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20