Балуєва Ольга
Балуєва Ольга
Донецький державний університет управління
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsum.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державний механізм забезпечення інформатизації системи охорони здоров’я:[монографія]
РР Ларіна, АВ Владзимирський, ОВ Балуєва
Донецьк: ТОВ Цифроваятипография, 2008
462008
Формування стратегічних напрямів діяльності вищих медичних навчальних закладів, спрямованих на удосконалення підготовки медичних кадрів
ОВ Балуєва
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2013
162013
Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров'я
ОВ Балуєва
ступеня канд. наук з державного управління: спец. 25.00. 02 „Механізми …, 0
10
Умови використання інформаційних технологій у галузі охорони здоров'я
ОВ Балуєва
Університетські наукові записки, 387-391, 2005
72005
Формування логістичної стратегії розвитку легкої промисловості
О Балуєва
Держава та регіони, 5-9, 2008
62008
Шляхи вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб: міжнародний досвід
ОВ Балуєва, ІО Аракелова
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2015
52015
Моделі соціальної політики
РР Ларіна, ОВ Балуєва, ВМ Переверзєв
Зб. наук. праць Донецької державної академії управління “Державне …, 0
5
Особливості комплексної державної політики розвитку" зеленої" економіки в Україні в умовах системних змін
ОВ Балуєва, АС Кумачова
Інвестиції: практика та досвід, 130-135, 2016
42016
Система індикаторів продовольчої безпеки України: огляд та аналіз [Електронний ресурс]
НЄ Іванова, ОВ Балуєва
Державне управління: удосконалення та розвиток.–Режим доступу: http://www …, 2013
42013
Контрактная система государственных закупок как фактор развития российской экономики
ЕР Борисова
Вестник Российского университета кооперации, 2013
42013
Екологічні основи розвитку міст: монографія
ОВ Балуєва
Донецьк:«ВІК»–2012–338 с. Baluyeva OV Ekologichni osnovy rozvytku mist, 2012
42012
Дискримінація внутрішньо переміщених осіб в Україні: архетипна природа
ОВ Балуєва, ІО Аракелова
Публічне урядування, 2016
32016
Методологія управління сталим розвитком міста на еколого-економічних засадах
ОВ Балуєва
спец. 08.00. 0:«Економіка природокористування та охорони навк. серед.»/М-во …, 2013
32013
Подходы к формированию комплексной оценки экологизации территорий города
ОВ Балуєва
Бизнес информ, 158-161, 2012
32012
Урбанізаційні процеси: аналіз світових тенденцій
ОВ Балуева
Економіка та держава, 53-56, 2011
32011
Інформаційні процеси галузі охорони здоровя регіону та шляхи їх удосконалення
ОВ Балуєва
Зб. наук. праць ХарРІ НАДУ,«Актуальні проблеми державного управління, 24, 0
3
Можливості застосування соціологічних показників в оцінці ефективності державного регулювання процесів адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні
ОВ Балуєва, НО Никифоренко
Менеджер, 5-15, 2016
22016
Методичні принципи відновлення деокупованих територій
ОВ Балуєва, ОС Келембет
Причорноморські економічні студії, 41-44, 2016
22016
Європейський досвід забезпечення кібернетичної безпеки
ОВ Балуєва, ОВ Островий
Менеджер, 30-35, 2015
22015
Методика розрахунку індексу соціо-еколого-економічного розвитку міста
ОВ Балуєва
Економічний вісник Національного гірничого університету, 137-145, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20