Прийма, Сергій Миколайович (Priyma, Serhii / Pryima) ORCID 0000-0002-2654-5610
Прийма, Сергій Миколайович (Priyma, Serhii / Pryima) ORCID 0000-0002-2654-5610
Таврійський державний агротехнологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки: дис. …канд. пед. наук : 13.00.04
СМ Прийма
342006
Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management
S Pryima, Y Dayong, O Anishenko, Y Petrushenko, A Vorontsova
Problems and perspectives in management, 1-13, 2018
272018
Use of ontologies and the Semantic Web for qualifications framework transparency
J Rogushina, S Pryima
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 25-31, 2017
182017
Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning
S Pryima, J Rogushina, O Strokan
UkrPROG, 2018
142018
Неформальна освіта дорослих–освітній тренд ХХІ століття
О Аніщенко, Л Лук’янова, С Прийма
Рідна школа, 3-8, 2017
142017
Development of methods for support of qualification frameworks transparency based on semantic technologies
JV Rogushina, SM Pryima
142017
Ontological approach to qualification matching based on competences: model and methods
YV Rogushina, SM Pryima
102017
Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук. : 13.00.01
СМ Прийма
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015
102015
Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні
С Прийма
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015
102015
Обеспечение семантической интероперабельности открытых систем образования взрослых посредством агенто-онтологического подхода
СН Прийма
Перспективы науки и образования, 2014
102014
Semantic processing of information resources of labour market
SM Pryima, YV Rogushina
Information technologies and learning tools 65 (3), 337-355, 2018
82018
Моделювання відкритої освіти дорослих як системи соціокультурної динаміки
СМ Прийма
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 263-276, 2014
82014
Компетентнісний підхід як імператив реформування вищої освіти
С Прийма
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 95-100, 2007
82007
Особливості функціонування інтелектуальних адаптивних навчальних систем відкритої освіти дорослих
СМ Прийма
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012
72012
Ontological analysis into the Web
JV Rogushina, AY Gladun, VV Osadchiy, SM Pryima
Melitopol: Bogdan Hmelnitsky MDPU,.–407 p.[in Ukrainian], 2015
62015
Use of ontologies for metadata records analysis in big data
J Rogushina, A Gladun, S Pryima
52018
Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету
С Прийма
Педагогіка та психологія: зб. наук. пр., 173-186, 2016
52016
Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету
СМ Прийма
Педагогіка та психологія, 173-186, 2016
52016
Освіта дорослих як ефективний механізм соціального залучення
С Прийма
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. 2 (9), 68-79, 2014
52014
Использование компьютерных онтологий в качестве инструмента обеспечения прозрачности европейской и национальных структур квалификаций
СН Прийма, АВ Панин
Образовательные технологии и общество 16 (3), 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20