Прийма, Сергій Миколайович (Прийма, Сергей Николаевич / Priyma, Sergey / Priyma, Serhii / Pryima
Прийма, Сергій Миколайович (Прийма, Сергей Николаевич / Priyma, Sergey / Priyma, Serhii / Pryima
Таврійський державний агротехнологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки: дис. …канд. пед. наук : 13.00.04
СМ Прийма
292006
Use of ontologies and the Semantic Web for qualifications framework transparency
J Rogushina, S Pryima
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 25-31, 2017
142017
Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management
S Pryima, Y Dayong, O Anishenko, Y Petrushenko, A Vorontsova
Problems and perspectives in management, 1-13, 2018
112018
Обеспечение семантической интероперабельности открытых систем образования взрослых посредством агенто-онтологического подхода
СН Прийма
Перспективы науки и образования, 2014
102014
Неформальна освіта дорослих–освітній тренд ХХІ століття
О Аніщенко, Л Лук’янова, С Прийма
Рідна школа, 3-8, 2017
92017
Development of methods for support of qualification frameworks transparency based on semantic technologies
JV Rogushina, SM Pryima
92017
Моделювання відкритої освіти дорослих як системи соціокультурної динаміки
СМ Прийма
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 263-276, 2014
82014
Ontological approach to qualification matching based on competences: model and methods
YV Rogushina, SM Pryima
72017
Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук. : 13.00.01
СМ Прийма
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015
72015
Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні
С Прийма
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015
72015
Компетентнісний підхід як імператив реформування вищої освіти
С Прийма
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 95-100, 2007
72007
Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning
S Pryima, J Rogushina, O Strokan
UkrPROG, 2018
62018
Semantic processing of information resources of labour market
SM Pryima, YV Rogushina
Information technologies and learning tools 65 (3), 337-355, 2018
62018
Использование компьютерных онтологий в качестве инструмента обеспечения прозрачности европейской и национальных структур квалификаций
СН Прийма, АВ Панин
Образовательные технологии и общество 16 (3), 2013
52013
Використання системи проблемно-символічних сигналів під час вивчення програмування
С Прийма, ВС Єремєєв
Інформаційні технології в освіті: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 24-29, 2001
52001
Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету
С Прийма
Педагогіка та психологія: зб. наук. пр., 173-186, 2016
42016
Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету
СМ Прийма
Педагогіка та психологія, 173-186, 2016
42016
Ontological analysis into the Web
JV Rogushina, AY Gladun, VV Osadchiy, SM Pryima
Melitopol: Bogdan Hmelnitsky MDPU,.–407 p.[in Ukrainian], 2015
42015
Системи відкритої освіти дорослих: теоретико-методологічні засади проектування і функціонування : монографія
СМ Прийма
Мелітополь: Видавництво МДПУ імені Б. Хмельницького, 2015
42015
Синергійно-інформаційний підхід як методологічний інструментарій дослідження відкритої освіти дорослих
СМ Прийма
Education and Pedagogical Sciences («Освіта та педагогічна наука») : зб …, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20