Прийма, Сергій Миколайович (Прийма, Сергей Николаевич / Priyma, Sergey / Priyma, Serhii / Pryima
Прийма, Сергій Миколайович (Прийма, Сергей Николаевич / Priyma, Sergey / Priyma, Serhii / Pryima
Таврійський державний агротехнологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки: дис. …канд. пед. наук : 13.00.04
СМ Прийма
262006
Use of ontologies and the Semantic Web for qualifications framework transparency
J Rogushina, S Pryima
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 25-31, 2017
142017
Обеспечение семантической интероперабельности открытых систем образования взрослых посредством агенто-онтологического подхода
СН Прийма
Перспективы науки и образования, 2014
102014
Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management
S Pryima, Y Dayong, O Anishenko, Y Petrushenko, A Vorontsova
Problems and perspectives in management, 1-13, 2018
92018
Development of methods for support of qualification frameworks transparency based on semantic technologies
JV Rogushina, SM Pryima
92017
Ontological approach to qualification matching based on competences: model and methods
YV Rogushina, SM Pryima
72017
Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук. : 13.00.01
СМ Прийма
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015
72015
Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні
С Прийма
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015
72015
Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning
S Pryima, J Rogushina, O Strokan
UkrPROG, 2018
62018
Semantic processing of information resources of labour market
SM Pryima, YV Rogushina
INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS 65 (3), 337-355, 2018
62018
Моделювання відкритої освіти дорослих як системи соціокультурної динаміки
СМ Прийма
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 263-276, 2014
62014
Неформальна освіта дорослих–освітній тренд ХХІ століття
О Аніщенко, Л Лук’янова, С Прийма
Рідна школа, 3-8, 2017
52017
Использование компьютерных онтологий в качестве инструмента обеспечения прозрачности европейской и национальных структур квалификаций
СН Прийма, АВ Панин
Образовательные технологии и общество 16 (3), 2013
52013
Компетентнісний підхід як імператив реформування вищої освіти
С Прийма
Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки …, 2007
52007
Використання системи проблемно-символічних сигналів під час вивчення програмування
С Прийма, ВС Єремєєв
Інформаційні технології в освіті: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 24-29, 2001
52001
Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету
С Прийма
Педагогіка та психологія: зб. наук. пр., 173-186, 2016
42016
Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету
СМ Прийма
Педагогіка та психологія, 173-186, 2016
42016
Ontological analysis into the Web
JV Rogushina, AY Gladun, VV Osadchiy, SM Pryima
Melitopol: Bogdan Hmelnitsky MDPU,.–407 p.[in Ukrainian], 2015
42015
Системи відкритої освіти дорослих: теоретико-методологічні засади проектування і функціонування : монографія
СМ Прийма
Мелітополь: Видавництво МДПУ імені Б. Хмельницького, 2015
42015
Синергійно-інформаційний підхід як методологічний інструментарій дослідження відкритої освіти дорослих
СМ Прийма
Education and Pedagogical Sciences («Освіта та педагогічна наука») : зб …, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20