Олена Красовська
Олена Красовська
Университет имени Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Маркетингові дослідження: навч. посібник
ОЮ Полторак, Володимир Абрамович, Тараненко, Ірина Всеволодівна, Красовська
К.: «Центр учбової літератури», 2014
156*2014
Роль освіти в сучасних глобальних умовах
ОЮ Красовська
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011
292011
Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору
ОЮ Красовська
Академія митної служби України, 2011
212011
Рейтинги вищих навчальних закладів як інструмент оцінки міжнародної конкурентоспроможності національних освітніх систем
ОЮ Красовська
Дніпропетровський університет економіки та права, 2010
122010
Розвиток світового ринку вищої освіти. - Рукопис.
ОЮ Красовська
Дніпропетровський університет економіки та права, 2010
11*2010
Сучасні моделі реалізації бізнес-освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору
ОЮ Красовська
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 167–171-167–171, 2012
82012
Знання як сучасна тенденція світогосподарського розвитку
ОЮ Красовська
Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво, 108-114, 2010
52010
Естетичні ідеали сучасності як віддзеркалення нових комп'ютерних методів
ІО Кузнецова, ОМ Красовська, ИА Кузнецова
Київ, НАУ, 2013, 2013
42013
Міжнародна конкурентоспроможність національних систем вищої освіти в сучасній економіці знань
ОЮ Красовська
Дніпропетровський університет економіки та права, 2010
42010
Маркетингові дослідження як інструмент розробки концепції нового підприємства ресторанного бізнесу
ОЮ Красовська, НА Карпова, ІГ Троян
Ефективна економіка, 2014
32014
Міжнародна акредитація освітніх програм у системі забезпечення якості вищої освіти
О Красовська
URL: http://www. edutrends. info/international-accreditation/(дата звернення …, 0
3
Управління інноваціями на регіональному рівні–пошук оптимальної схеми
ОВ Красовська
Формування ринкової економіки.–Стратегічні імперативи сучасного менеджменту …, 2012
22012
Моделі маркетингу послуг в системі управління сервісни-ми організаціями
ОЮ Красовська
Європейський вектор економічного розвитку, 52-58, 2009
22009
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ НА МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВА
ОЮ Красовська
БІЗНЕС-НАВІГАТОР, 148, 2018
12018
Глобальне освітнє середовище
ОЮ Красовська
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2013
12013
Виникнення та еволюція венчурного капіталу
ОМ Шевченко
Інноваційна економіка, 265-268, 2013
12013
Маркетингові дослідження світового ринку вищої освіти
О Красовська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
12012
Детермінанти впливу на вартість бренду підприємства
ОМ Зборовська, ОЮ Красовська
Економіка та держава, 26-29, 2019
2019
Систематизація існуючих наукових підходів до розвитку бренду підприємства
ОМ Зборовська, ОЮ Красовська
Інвестиції: практика та досвід, 12-16, 2019
2019
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління маркетинговою політикою підприємства
ОЮ Красовська
Агросвіт, 51-55, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20