Олена Красовська / Olena Krasovska
Олена Красовська / Olena Krasovska
Университет имени Альфреда Нобеля / Alfred Nobel University
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетингові дослідження: навч. посібник
ОЮ Полторак, Володимир Абрамович, Тараненко, Ірина Всеволодівна, Красовська
К.: «Центр учбової літератури», 2014
176*2014
Роль освіти в сучасних глобальних умовах
ОЮ Красовська
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011
332011
Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору
ОЮ Красовська
Академія митної служби України, 2011
232011
Рейтинги вищих навчальних закладів як інструмент оцінки міжнародної конкурентоспроможності національних освітніх систем
ОЮ Красовська
Дніпропетровський університет економіки та права, 2010
122010
Розвиток світового ринку вищої освіти. - Рукопис.
ОЮ Красовська
Дніпропетровський університет економіки та права, 2010
11*2010
Сучасні моделі реалізації бізнес-освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору
ОЮ Красовська
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 167–171-167–171, 2012
92012
Міжнародна конкурентоспроможність національних систем вищої освіти в сучасній економіці знань
ОЮ Красовська
Дніпропетровський університет економіки та права, 2010
52010
Знання як сучасна тенденція світогосподарського розвитку
ОЮ Красовська
Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво.–2010.–Вип 2, 108-114, 2010
52010
Маркетингові дослідження як інструмент розробки концепції нового підприємства ресторанного бізнесу
ОЮ Красовська, НА Карпова, ІГ Троян
Ефективна економіка, 2014
42014
Сутність та значення маркетингових активів підприємства
ОЮ Красовська
Бізнес Інформ, 2017
22017
Управління інноваціями на регіональному рівні—пошук оптимальної схеми
ОВ Красовська
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Моделі маркетингу послуг в системі управління сервісни-ми організаціями
ОЮ Красовська
Європейський вектор економічного розвитку, 52-58, 2009
22009
Систематизація існуючих наукових підходів до розвитку бренду підприємства
ОМ Зборовська, ОЮ Красовська
Інвестиції: практика та досвід, 12-16, 2019
12019
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ НА МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВА
ОЮ Красовська
БІЗНЕС-НАВІГАТОР, 148, 2018
12018
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ОЮ Красовська
СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ, 67, 2018
12018
Глобальне освітнє середовище
ОЮ Красовська
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 103-107, 2013
12013
Маркетингові дослідження світового ринку вищої освіти
О Красовська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
12012
Систематизація існуючих класифікацій до методичних підходів оцінки бренду підприємств
ОЮ Красовська
Агросвіт, 79-83, 2020
2020
Детермінанти впливу на вартість бренду підприємства
ОМ Зборовська, ОЮ Красовська
Економіка та держава, 26-29, 2019
2019
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління маркетинговою політикою підприємства
ОЮ Красовська
Агросвіт, 51-55, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20